MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Särskola

Särskolan omfattas av den obligatoriska grundsärskolan och den frivilla gymnasiesärskolan.

Barn och ungdomar med en utvecklingsstörning eller bestående hjärnskada har rätt till att bli mottagna i särskolan.

Utbildningen syftar till att ge en anpassad utbildning utifrån varje elevs förutsättningar och ska så långt som det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan och gymnasieskolan.

Kontakt

Tf verksamhetschef grundskola, fritidshem, särskola
Sara Arvenberg
0526-195 44
sara.arvenberg@stromstad.se

Rektor
Sissel Bjelkenborg
Telefon 0526-194 37
sissel.bjelkenborg@stromstad.se

Administratör
Jeanette Hasselblom
0526-192 34
grundskolan@stromstad.se

Service och stöd

Skolsköterska
Maria Haglund
0526-195 08
maria.haglund@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Sissel Bjelkenborg