HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Grundsärskola

Grundsärskolan består av nio årskurser i antingen grundsärskolan eller träningsskolan. Utbildningen ska ge kunskaper, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Vem kan gå i grundsärskola?

I grundsärskolan går barn med utvecklingsstörning. För placering i grundsärskola krävs vårdnadshavarnas medgivande. Om det finns synnerliga skäl får en elev tas emot i grundsärskolan även utan medgivande.

En noggrann utredning som innehåller pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning görs för att fastställa om ett barn har rätt att följa grundsärskolans kursplan. Om denna utredning visar att barnet har rätt till undervisning i grundsärskola kan vårdnadshavare ge sitt medgivande till denna skolform för sitt barn.

Bedömning i grundsärskolan

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9. Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas.

Dokument

Kontakt

Verksamhetschef
Eva Eriksson
Telefon 0526‑194 97
eva.eriksson@stromstad.se

Rektor
Sissel Bjelkenborg
Telefon 0526-194 37
sissel.bjelkenborg@stromstad.se

Administratör
Jeanette Hasselblom
0526-192 34
grundskolan@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Sissel Bjelkenborg