Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

För frågor angående våra verksamheter, kontakta kommuncenter

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen






Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)








Grundsärskola

Grundsärskolan består av nio årskurser. Utbildningen ska ge kunskaper, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Vem får gå i grundsärskola?

Innan en elev kan börja i grundsärskolan görs en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven tillhör grundsär­skolans målgrupp. Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personalen i förskoleklassen eller grundskolan eller från eleven själv.

Utredningen består av fyra delar: social, pedagogisk, psykologisk och medicinsk bedömning. När utredningen är klar görs en samlad bedömning och huvudmannen fattar ett beslut om eleven har rätt att gå i särskola eller inte samt om eleven ska läsa inriktning ämnen eller ämnesområden.

Två kursplaner i grundsärskolan

Grundsärskolan är en skolform med årskurserna 1-9 för elever som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapsnivå. Utbildningen i grundsärskolan ska ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig.

Undervisningen bedrivs utifrån grundsärskolans läroplan Lsär11, som har två kursplaner.

  • Inriktning ämnen där eleverna läser samma ämnen som i grundskolan förutom moderna språk.
  • Inriktning ämnesområden med ämnena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Integrering i grundskolan

En elev som är mottagen i grundsärskolan har möjlighet att önska att få sin undervisning som integrerad elev i grundskolan eller läsa i grundsärskolans regi. Oavsett om eleven går i grundskola eller i grundsärskola kommer eleven att läsa enligt grundsärskolans kursplan.

Bedömning och betyg i grundsärskolan

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens vårdnadshavare i god tid begär det. Det är inte möjligt att i efterhand få betyg från grundsärskolan. Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Betyget F används inte i grundsärskolan. Om en elevs kunskaper inte motsvarar kunskapskravet för betyget E eller högre ska betyg inte sättas.

När betyg inte sätts får eleven istället ett intyg efter avslutad skolgång. Om eleven eller elevens vårdnadshavare önskar, skall intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme som beskriver elevens möjligheter att studera.

Dokument

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Sissel Bjelkenborg