HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skolutveckling vid Strömstiernaskolan

Under hösten 2017 inleddes ett omfattande utvecklingsarbete vid Strömstiernaskolan där lärande, bemötande, trygghet och studiero står i fokus.

Statliga Skolinspektionen kritiserade på försommaren Strömstiernaskolan efter en rutingranskning av verksamheten. Kritiken gällde främst brister i studiero, trygghet och förekomst av kränkande behandling. Åtgärder har genomförts enligt den plan som redovisades för Skolinspektionen i november 2017.

Bland åtgärderna märks översyn av organisationen, gemensamma ordningsregler och grundstruktur för undervisningen samt rutiner för fler närvarande vuxna i skolan utanför lektionstid.

Ett långsiktigt arbete

Utvecklingsarbetet stöds av en extern utvecklare och ska ses som en långsiktig satsning på att göra skolan till ett föredöme. Arbetet är kopplat till kommunens vision om det livslånga lärandet där ”alla ska lyckas i skolan”.

Handlingsplanen redovisar åtgärder för ökad trygghet och studiero i klassrum, i korridorer och på skolgården. Den handlar också om förbättringar i den fysiska miljön, samt om hur vi bemöter varandra i skolan - vuxna liksom elever. Det ska vara ordning och reda i klassrummen samt samtidigt som eleverna ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet.

Förbättringar ska ske inom främst fem områden:

  • Trygghet och studiero i skolan
  • Aktivt lärarstöd för eleverna
  • Tillit till elevernas vilja och förmåga att lära
  • Elevernas inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll
  • Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Bakgrund

Strömstiernaskolan är kommunens högstadieskola med cirka 400 elever och 40 medarbetare. Utvecklingsarbetet leds av skolledningen och förvaltningsledningen med stöd av Frida Gustafsson-Wennö, skolutvecklare från företaget ”Tänk om”.


 


Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-01-22, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Nicklas Faritzon