KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Get ready

Projekt Get ready pågår från 1 mars 2022 till 30 april 2023 och är därmed inne i avslutningsfasen. Genom projektet har det erbjudits en rad olika insatser för att individer ska kunna ta nästa steg mot studier eller arbete.

Projektet heter React EU – Get ready in West Det är ett EU-projekt som syftar till att stärka vägledning och utbildningsinsatser till följd av pandemin. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden. Strömstads Vuxenutbildning har som en av tolv vuxenutbildningar deltagit i projektet, vilket har letts av Nätverk Westum.

Projektet heter React EU – Get ready in West och vi har valt att använda det kortare Get ready. Det är ett EU-projekt som syftar till att stärka vägledning och utbildningsinsatser till följd av pandemin. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden.

Projektägare – Westum

Nätverk Westum är en förening bestående av 41 kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i Västsverige. Tolv av Westums medlemmar har valt att medverka från de olika (del-)regionerna och representerar 17 kommuner i denna ansökan:

 • Falkenberg vuxenutbildning
 • Campus Mölndal
 • Borås vuxenutbildning
 • Skövde vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet
 • Campus västra Skaraborg (i samverkan med 5 kommuner)
 • Karlsborgs vuxenutbildning
 • Uddevalla vuxenutbildning
 • Strömstad vuxenutbildning
 • Kunskapsförbundet Väst (i samverkan av 2 kommuner)
 • Munkedals kommun/Kunskapens Hus
 • Lysekil vuxenutbildning
 • Orust vuxenutbildning

Tillsammans har de mångårig erfarenhet av genomförande av vuxenutbildning och yrkesutbildning inom olika områden/olika nivåer. Varje organisation har satt sitt eget fokus i projektet utifrån lokala behov och förutsättningar.

Projektidé

Bakgrund till projektidén är att låta behovet av utbildningsinsatser för arbetslösa till följd av pandemin föras samman med behovet att:

 • Bygga upp fungerande strukturer och samverkan för ungdomar inom KAA.
 • Stärka livslånga lärande genom att skapa en tätare övergång från gymnasiet till vuxenutbildningen oavsett organisatorisk tillhörighet inom kommunala förvaltningen.
 • Förstärka vägledning och anpassning av utbildningsinsatser inom vuxenutbildning för att bidra till en ökad tillgång på kompetens och främja arbetslivsanknytning inom yrkesutbildning.

Målgrupp

Målgruppen omfattar alla individer som blivit arbetslösa till följd av pandemin, oavsett ålder, men med ett extra fokus på ungomar i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Projektets resultat och effekter på längre sikt

 • Motverka ungas arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin.
 • Öka insatser med arbetslivsanknytning i samverkan mellan utbildningssamordnare och näringslivet.
 • Utveckla och kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen och elevstöd på lokal nivå.
 • Utveckla kommunala vuxenutbildningens utbud på utbildningar & insatser till individer inom KAA.
 • Systematisk samverkan mellan vuxenutbildning och gymnasieskolan för röd tråd i livslånga lärande oavsett organisatorisk tillhörighet.
 • Systematisk samverkan mellan vuxenutbildning och AME, socialtjänsten och/eller Arbetsförmedlingen kring individen.
 • Ömsesidigt lärande och professionsutveckling mellan verksamheterna i samverkan ovan.
 • Öka samverkan mellan kommunen och näringslivet kring utbildning (stärka vuxenutbildningens roll som kompetensförmedlare inom kommunen).
 • Utveckla efterfrågade kompetensutvecklingsinsatser för alla medlemmar i Nätverk Westum.
 • Öka samverkan i nätverket genom utvecklande av gemensamma utbildningar.

Projektperiod

Projektet pågår från 1 mars 2022 till 30 april 2023.

Beviljat ESF-stöd

20 071 996 kr

React EU – Get ready in West
Ett EU-projekt som syftar till att stärka vägledning och utbildningsinsatser till följd av pandemin. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Anja Sonerud

SIDANSVARIG: Alexander Johansson