HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Information om vuxenutbildningen

Nedan hittar du allmän information om studierna på vuxenutbildningen.

 

Bok

Behörighet

20 kap. Kommunal vuxenutbildning

20 § En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Strömstad ska din ansökan först godkännas av din hemkommun.

Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå

11 § En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har rätt att delta i utbildning enligt första stycket har rätt att delta i sådan utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandahålls där.

SFI- Svenska för invandrare

31 § En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet, och
2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

En finländsk medborgare som stadigvarande arbetar i en svensk kommun, men är bosatt i Finland nära gränsen till Sverige och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge, har från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år också rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare.
Lag (2015:482).

32 § Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket att utbildning i svenska för invandrare inte kan anses nödvändig har inte rätt att delta i utbildningen.
Lag (2015:482).

Kostnader

Det är kostnadsfri undervisning att läsa på Vuxenutbildningen för dig som elev. Ditt kursmaterial och resor till din eventuella APL plats betalar du däremot själv.

Om en del av utbildningen är arbetsplatsförlagd eller om du går en lärlingsutbildning måste du själv bekosta resor till och från arbetsplatsen, arbetskläder, skyddskläder med mera.

Prövning

En prövning i en kurs är till för dig som har förmåga och/eller på egen hand vill läsa in en kurs vid ett eller flera tillfällen för att få ett betyg på kursen ifråga. Prövningar erbjuds normalt i de kurser som finns på plats på vuxenutbildningen. Du har alltid möjligheten att söka om prövning i valfri kommun.

Prövningen omfattar hela innehållet i en aktuell kurs som du vill pröva. I prövningen kan ingå såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter och sker vid utsatta perioder. Innan anmälan av prövning bör du först boka ett möte med en studie- och yrkesvägledare och den ansvariga ämnesläraren för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål.

Anmälan och avgifter

För att göra en prövning ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare för ett samtal innan du lämna in anmälningsblankett för prövning i kursen. I samband med att du lämnar in anmälningsblanketten ska du betala en avgift på 500 kr/prövning och kurs. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället. Den som är elev inom vuxenutbildningen och fått betyget ”F” på en kurs har dock rätt att göra en kostnadsfri prövning.

Genomförande av prövningen

Efter att din fullständiga anmälan har inkommit, skickas ett skriftligt meddelande till dig om vilken lärare du skall kontakta. Du ansvarar själv för att ta kontakt med läraren. Observera, inför prövning ingår ingen lärarhandledning. Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation samt att du gjort inbetalning. Prövningens samtliga prov/skrivningar och muntliga redovisningar ska genomföras under en period.

Anmälan till prövningWord efter samtal med SYV

Validering

Validering använd som verktyg för att synliggöra den samlade kompetensen hos dig som invivd basrat på tidigare kunskaper och erfarenhetr i möten med andra människor inom utbildning, på arbetet och på fritiden.

Validering innebär att göra en kartläggning och bedömning av de kompetenser som inte alltid framgår i olika dokument som exempelvis betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Baserat på tidigare erfarenheter så finn det möjlgehet att kunna tillgodoräkna sig delar av eller hela kurser i en utbildning, vilket kan leda till prövning och/eller betyg.

Valideringen och bedömningen kan exempelvis i samråd med ansvarig kurs/yrkeslärare och yrkesbedömare där du får genomföra olika självskattningar och visa dina teoretiska och praktiska examinationsformer. Allt för att säkerställa att du har motsvarande kunskaper som finns beskrivna för utbildningen och de olika kurs-och ämnesplanerna.

Skollag (2010:800) § 42. "En elev i kommunal vuxenutbildning kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med validering avses en process som inebär en strukturerad bedömning, verdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende hur de förvärvats." Kontakta studie- och yrkesvägledare eller lärare för mer information.

Betyg

Ditt betyg registreras två veckor efter avslutad kurs. Du kan själv välja vilka betyg du vill ha på dokumentet. Vi tänker på miljön och Du kontaktar Administratören på vux, om du vill ha ut ditt betyg.

Vi skickar enbart ut betygen och diplom per automatik till de som läst en hel yrkesutbildning.

Frånvaro

Blir du sjuk eller av någon anledning och inte kan delta i undervisningen, mailar du din lärare. Vid sjuk mer en 1 vecka krävs läkarintyg. Om du inte deltagit i undervisningen på 2 veckor blir du automatiskt utskriven från kursen.

Ledighet

Ansökan om ledighet görs skriftligt på en blankett som ska skrivas under av undervisande lärare, studie-och yrkesvägledare och vid längre ledighet beslutas av rektor. Tänk på att ditt CSN påverkas och ska meddelas OM du inte tar igen studierna för din ledighet.

Regler för lediget från stuider

  • Ledighet enstaka lektioner gör du upp med berörda lärare.
  • Vid ledighet 1 vecka eller mer ansöks om via blanketten
  • Ledighet vid kursstart beviljas vid synnerliga skäl

Avbrott

Om du vill avbryta dina studier (helt eller delvis) måste du anmäla detta till din lärare och stuide-och yrkesvägledare.

Tänk på att ditt studiemedel berörs om du gör avbrott! Oavsett om du läser med studiemedel från CSN, a-kassa eller från annan myndighet. Detta för att förhindra framtida problem om att bli återbetalningsskyldig eller om du skulle vilja återuppta stuiderna. Viligt är att komma ihåg att att anmäla avbrott till CSN, så snart som möjligt.

Viktigt att vid ett studieavbrott be undervisande lärare om ett stuideintyg på vilka delar du klarat i de olika kurserna.

Försäkringar

Under lektionerna och det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) är du försäkrad genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. För mer information kontakta oss på Vuxenutbildningen.

Ansökan

Ansökan till samtliga kurser görs via länk nedan. Vid problem kontakta vuxenutbildningen.


> Blankett för ansökan om studier på annan ortWord

E-tjänster och blanketter

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Postadress
Strömstads kommun
Vuxenutbildningen
452 80 Strömstad

Besöksadress Tångenvägen 2 vuxenutbildningen@stromstad.se

Reception/Expedition

Besnik Obërtinca
Telefon: 0526‑195 00
besnik.obertinca@stromstad.se

Rektor
Sara Arvenberg
Telefon: 0526-19 544 sara.arvenberg@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Sara Fröberg
Telefon: 0526-19 522
sara.froberg@stromstad.se

Sociala medier
Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-07-17, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Sara Arvenberg