MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Studieekonomi -
Vuxenutbildningen

Studiemedel och studiestartsstöd - vilka möjligheter finns?

Pengar

Studiemedel

Du kan läsa enstaka kurser på deltid eller studera på heltid. Om du ska söka studiemedel är det viktigt att tänka på hur många kurser du behöver läsa och få betyg i.

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för mer information.
> CSN:s webbplats: www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
> Telefon: 0771-27 60 00

Studietakt

Om du studerar på komvux bedöms studiernas omfattning efter ett poängsystem där varje kurs har ett visst antal verksamhetspoäng. Tabellen visar hur många poäng du måste läsa per vecka för att det ska vara heltid (100 procent) eller deltid.

  • 50 % är 10 poäng per vecka
  • 75 % är 15 poäng per vecka
  • 100% är 20 poäng per vecka

Hur länge kan du få studiemedel?

Du kan få studiemedel för ett visst antal veckor på varje studienivå. Om du tidigare har fått studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, ska även den tiden räknas med. Bara om du har synnerliga skäl kan du få studiemedel för fler veckor.

Har du rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för att studera på högskola, universitet, yrkeshögskola eller vissa andra eftergymnasiala utbildningar. Från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 kan du också få studiemedel för att studera på folkhögskola, komvux eller annan gymnasieutbildning.

Du kan som längst få studiemedel till och med det år du fyller 56, men antalet veckor du får låna begränsas redan från det år du fyller 47.

Så påverkar ekonomin dina studiemedel

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att dina studiemedel minskas. Detta belopp kallas fribelopp. Om din inkomst överstiger det fribelopp som gäller för dig, minskas både bidraget och lånet. Studiemedlen minskas med 61 procent av den del av din inkomst som överstiger fribeloppet. Fribeloppet beror på hur många veckor under ett kalenderhalvår du har studiemedel. För mer information, se CSN:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkomsten beräknas för varje kalenderhalvår. Som inkomst räknas din inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för kalenderåret.

Krav på studieresultat

När du söker studiemedel för första gången behöver du inte redovisa några tidigare studieresultat. Om du däremot har haft studiemedel tidigare, ska du kunna redovisa tillräckliga studieresultat.

Så ansöker du

När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns i Mina sidor på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skaffa gärna mobilt bank-id, så blir det enklare att ansöka och du får ditt beslut snabbare.

Du kan söka studiemedel för högst ett år i taget. Du kan ansöka när du vill, men du kan få studiemedel bara för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in. Sök därför studiemedel i tid.

Om du behöver hjälp med detta kan koppla upp dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. via teams eller komma till skolan mellan 11.00-12.00 måndagar och torsdagar, där Erica Carlsson hjälper dig.

 

Studiestartsstöd

I syfte att öka intresset för studier och stärka möjligheterna till arbete för arbetslösa med stort utbildningsbehov har riksdagen beslutat om ett nytt studiestöd: "Studiestartsstöd".

Det nya studiestartsstödet är ett ekonomiskt bidrag som ska ge arbetslösa med stort utbildningsbehov möjlighet att komma igång med sina studier utan att behöva låna pengar.

Studiestartsstöd är ett högre bidrag som vissa arbetslösa personer kan få under en kortare tid för att läsa in grund- eller gymnasieutbildning och öka chanserna att få jobb.

Vem kan söka studiestartsstöd?

För att ha rätt till stödet ska den sökande uppfylla ett antal krav. Sökanden ska:

  • vara 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året den sökande fyller 25 år till och med året den sökande fyller 56 år)
  • vara arbetslös och ha varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
  • ha en kort tidigare utbildning (Varje kommun bestämmer själv vad som räknas som en kort tidigare utbildning. Det kan till exempel handla om att personen saknar, eller inte har avslutat, en utbildning på gymnasienivå.)
  • ha stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
  • inte ha haft studiestöd under de senaste tre åren

Ansökan om studiestartsstöd i Strömstads kommun

Är du intresserad av studiestartsstöd? Kontakta Studie- och yrkesvägledare Sara Fröberg så kontrollerar ni tillsammans om du uppfyller kraven för att få bidraget, och skickar sedan in en ansökan till CSN. Det är CSN som beslutar om du får bidraget.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Sara Fröberg

SIDANSVARIG: Åsa Borneland