Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetspolicy och miljöcertifiering

Österröd återvinningscentrals (miljövårdsanläggning) uppgift är insamling och behandling av återvinningsprodukter och avfall.

Vår verksamhetspolicy är att med största miljönytta och lägsta kostnad tillfredsställa våra kunder och förebygga förorening genom:

 • att följa gällande lagar och andra krav
 • information till kunder
 • materialstyrning
 • noggrann sortering
 • högkvalitativ utrustning
 • mindre miljöbelastande transporter
 • nyttjande av godkända behandlingsanläggningar
 • engagerade medarbetare
 • förbättringskultur
 • miljöstyrande prissättning
 • hög tillgänglighet

Vi jobbar aktivt för miljön

Återvinningscentralen Österröd Strömstads Kommun har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller: Sorteringsinformation, mottagning, mellanlagring och behandling av återvinningsprodukter och avfall.

Certifikat nr 5209 M
Version nr 3
Kravdokument SS-EN ISO 14001:2004

Giltighetstid till och med 2018-09-15
Beslutsdatum 2016-03-02
Ursprungligen certifierad 2010-03-05

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Lars Strandberg