Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Renhållningsabonnemang och regler

Avgiften du betalar för sophämtning ska täcka våra kostnader för hämtning, behandling av sopor, administration samt skötsel av återvinningscentral. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan.

Det är Strömstads kommuns renhållningsavdelning som i egen regi hämtar soporna och det är kommunfullmäktige som bestämmer vad du ska betala i för din sophämtning, det vill säga avfallstaxan. I taxan ingår även driften av kommunens återvinningscentraler på Österröd och de mobila stationerna på Nord- och Sydkoster. Kommunen hämtar även grovsopor på landsbygden vår och höst.

Gällande renhållningstaxor hittar du nedan.

Renhållningsabonnemang

Det finns olika typer av abonnemang. Din avgift påverkas av var du bor och vilken typ av service du behöver. Vi delar in kommundelarna i olika tariffer, de avgör vilken servicenivå och taxa du kan välja.

Tariff Å - Gäller om du bor i tätorten Strömstad eller Skee. Du kan då välja mellan taxorna 510, 531, 532, 533, 534 och 537

Tariff ÅO – Gäller om du bor utanför tätorterna Strömstad eller Skee. Du kan då välja mellan taxorna 538, 550, 551 eller 552

Tariff ÅK – Gäller om du bor i eller utanför tätorterna Strömstad eller Skee och du komposterar ditt matavfall, hämtning var annan vecka. Du kan då välja mellan taxorna 511 och 514

Tariff ÅKO – Gäller som ovan men med hämtning var 4:e vecka. Taxa 512

Tariff F – Gäller om du enbart nyttjar ditt hus sommartid. Du kan då välja mellan taxorna 560 och 562.

Tariff FK – Gäller om du enbart nyttjar ditt hus sommartid och du komposterar ditt matavfall. Taxa 561.

Tariff Ö1 - Gäller om du bor på en ö eller på annan svårtillgänglig plats. Hämtning sker då vid anvisad plats. Taxa 515.

Tariff ÖK1 – Gäller om du bor på en ö eller på annan svårtillgänglig plats och du komposterar ditt matavfall. Hämtning sker då vid anvisad plats. Taxa 516.

Tariff Ö2 - Gäller om du bor på en ö eller på annan svårtillgänglig plats och har eget transporttillstånd till t.ex. kommunal hamn eller andelsbyar, fritidsområde och liknande med gemensam container och egen kompostering. Taxa 570.

Tariff G – Gäller om du har en dispens från Miljöavdelningen. Hämtning 4ggr/år enligt turlista. Anmälan måste göras senast veckan innan önskad tömning. Taxa 513.

Tariff H2 – Gäller för andelsbyar, fritidshusområde och liknande med gemensam sopcontainer. Taxa 575

Avfallstaxa

Miljöavgift debiteras på samtliga lägenheter i villor, fritidshus, hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, andelsbyar och liknande. Fastighet som inrymmer gruppboende med mycket begränsade lägenhetsytor debiteras miljöavgift motsvarande halva antalet lägenheter.

Tungt avfall från tillagningskök o liknande debiteras tre gånger normaltaxan för respektive behållarstorlek. Som alternativ till 160 L säck (på fastlandet) kan 140 L plastkärl erbjudas till samma taxa förutsatt att kärlet placeras invid sopbilens körväg.

Nya avfallstaxor för 2022 är beslutade och kommer att börja gälla när separata kärl för matavfall finns på plats, vilket beräknas ske hösten 2022. De nya taxorna hittar du under rubriken Taxor och avgifter på denna sida. Här nedan hittar du taxorna som gäller just nu under en övergångsperiod.

Avfallstaxa i en övergångsperiod, inklusive moms

Tariff

Taxeart

Hämtställe

Behållarstl.

Ant.hämt/år

Taxa/år/kr


555

Miljöavgift/lgh villa530

Å

510

Villa i tätort utan kompost

S 125-160

52

2 445

ÅK

511

Villa med kompost

S 125-160

26

1 559

ÅKO

512

Villa med kompost

S 125-160

13

1 156

G

513

Villa med kompost

S 125-160

4

854

ÅK

514

Villa med kompost

K 240

26

2 005

Ö1

515

Anvisad plats utan kompost

S 125


1 554

ÖK1

516

Anvisad plats med kompost

S 125


1 093

Å

531

Fastighet

K 370

52

4 361

Å

532

Fastighet

K 660

52

7 262

Å

533

Fastighet

K370 m säck

52

5 305

Å

534

Fastighet

K660 m säck

52

8 620

Å

537

Villa i tätort utan kompost

K 240

52

3 310

ÅO

538

Villa landsbygd utan kompost

K 240

35

2 514

ÅO

550

Villa landsbygd utan kompost

S 125-160

35

2 021

ÅO

551

Fastighet landsbygd

K 370

35

3 082

ÅO

552

Fastighet landsbygd

K 660

35

4 981

F

560

Fritidshus utan kompost

S 125-160

24

1 676

FK

561

Fritidshus med kompost

S 125-160

14

1 214

FK

562

Fritidshus utan kompost

K 240

24

2 180

Ö2

570

Fast. med eget trp.-tillstånd

S 125-160


690

H2

575

Andelsby o likn. gemensam cont.265


Avfallsplan

Strömstads kommuns avfallsplan beskriver hur det avfall som uppstår ska kunna utnyttjas som en resurs. Avfallsplanen utgår från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vad en avfallsplan ska innehålla. Avfallsplanen ska följas upp och revideras vart 4:e år.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna anger de villkor som gäller för den kommunala renhållningen i Strömstad, till exempel sorteringsanvisningar och hämtningsintervall. Föreskrifterna reglerar kommunens ansvar för avfallshanteringen, vilket ansvar som fastighets- och nyttjanderättsinnehavare har och hur de själva får omhänderta avfallet.

Länkar och information

Sophämtning och hämtningsveckor

Taxor och avgifter

Avfallstaxan för 2022 (börjar gälla när separata kärl för matavfall är på plats) kan sökas upp på sidan 32 i Tekniska nämndens taxor och avgifter Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster..

Så läser du fakturan

Avfallsavgifterna debiteras 3 gånger per år (tertial). Fakturorna skickas ut i slutet på januari, maj och september.

Under kan ni se vidare förklaringar och exempel på fakturan.

Fakturaexempel med förklaring Pdf, 1.5 MB.

Som ett alternativ till pappersfaktura kan du ta emot och betala fakturan direkt som elektronisk faktura
(e-faktura) eller via autogiro.

Ägarbyte

Anmäla ägarbyte - flyttanmälan

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Johander

SIDANSVARIG: Lars Strandberg