HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Bygglovsavgifter

Avgifterna för bygglov grundas på självkostnadsprincipen och beräknas efter taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Avgifter

Avgiftens storlek är beroende av dels den tid som åtgår för granskningen och dels av åtgärdens omfattning (bruttoarea, det vill säga sammanlagda arean av bostads- och förrådsutrymmen).

I den avgift som debiteras för ett beslut om bygglov ingår förutom avgiften för bygglovet även avgiften för det tekniska samrådet samt två platsbesök.

Det är svårt att i förskott säga hur stor en avgift kommer att bli. Där för anger vi här endast schablonberäknade belopp utifrån givna förutsättningar. Förutsättningarna kan variera och därmed kan avgiften bli annorlunda än den här angivna.

Exempel på taxor och avgifter
Nybyggnad av villa i ett plan med garage/förråd, 140 respektive 35 kvm (bygglov + tekniskt samråd)ca 22 000 SEK
Nybyggnad av villa i 1½-plan med garage/förråd, 180 (varav 60 kvm i övervåning) respektive 35 kvm (bygglov + tekniskt samråd)ca 27 500 SEK
Nybyggnad av fritidshus i ett plan, 95 kvm (bygglov + tekniskt samråd)ca 16 500 SEK
Tillbyggnad av enbostadshus, 40 kvm (bygglov + tekniskt samråd)ca 8 500 SEK
Nybyggnad av enkelt förråd eller carport, 35 kvm (bygglov utan tekniskt samråd)ca 3 200 SEK
Mindre fasadändring, ex nytt fönster eller dörr (bygglov utan tekniskt samråd)ca 2 200 SEK
Balkong, inglasning av balkong eller inglasning av uteplats (bygglov utan tekniskt samråd)ca 3 400 SEK
Braskamin (anmälan)ca 1 300 SEK
Förhandsbesked för villa på landet (positivt eller negativt) ca 5 300 SEK

Vid beslut om bygglov och förhandsbesked tillkommer kostnad för kungörelse av beslut i Post- och inrikestidning, ca 300 kr.

Om grannarna måste höras i ärendet tillkommer kostnad för underrättelse:
1-5 sakägare ca 2 100 SEK
6-9 sakägare ca 3 200 SEK
10 eller fler sakägare ca 6 300 SEK
Kungörelseca 4 200 SEK (plus annonskostnad)

kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Bygglovshandläggare
Telefontid
08.30-09.30
(ej torsdagar)
0526-196 90

ekonomiavdelningen

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-08-09, Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang