Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Kalkning i Strömstads kommun

För att motverka försurningen i våra sjöar och vattendrag så sker kontinuerlig kalkning av sjöar och våtmarker. Kalkningen i Strömstads kommun påbörjades, i mindre skala, redan i mitten av 1970-talet och sedan mitten av 1980-talet så har kalkning bedrivits organiserat i större skala. I dagsläget finansieras all kalkning, som bedrivs av Strömstads kommun, av 100 % statsbidrag.

Strömstads kommun kalkar varje år 27 sjöar och 19 våtmarker. Av dessa är 11 sjöar och 3 våtmarker belägna i Tanums kommun men eftersom de tillhör Strömsåns avrinningsområde så är Strömstads kommun huvudman för dessa. Spridningen sker mestadels med helikopter förutom några större sjöar där spridningen sker med båt. Kalkningen utförs vanligen under augusti månad. Under 2022 spreds cirka 280 ton kalk till en kostnad av cirka 550 000 kronor (exklusive moms). Kalkmängderna har under senare år minskats, dels av ekonomiska skäl men även, glädjande nog, på grund av att man har kunnat se en viss minskning av försurningseffekterna. För att kontrollera effekten av utförd kalkning tas årligen 89 vattenprov fördelade på 23 provpunkter.

Kalkningen upphandlas gemensamt av Strömstads, Tanums, Munkedals och Uddevallas kommuner. Även om kommunerna står som huvudmän för kalkningen så är det Länsstyrelsen som prioriterar och fördelar statsbidraget mellan länets olika kommuner. Havs- och vattenmyndigheten är, i sin tur, den statliga myndighet som fördelar statsbidraget mellan landets olika länsstyrelser.

Om du önskar mer information så kontakta Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Exempel på länkar om försurning och kalkning:

Kalkning och andra motåtgärder - Försurning - Miljöpåverkan - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Kalkning av försurade vatten | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Anders Hedlund