Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Kalkning i Strömstads kommun

För att motverka försurningen i våra sjöar och vattendrag sker kontinuerlig kalkning av sjöar och våtmarker. Kalkningen i Strömstads kommun påbörjades, i mindre skala, redan i början av 1970-talet och sedan mitten av 1980-talet har kalkning bedrivits i större skala.

Strömstads kommun kalkar varje år 25 sjöar och 19 våtmarker. Av dessa är 11 sjöar och 3 våtmarker belägna i Tanums kommun men eftersom de tillhör Strömsåns avrinningsområde så är Strömstads kommun huvudman för dessa. Spridningen sker mestadels med helikopter förutom några större sjöar där spridningen sker med båt.

Kalkningen utförs vanligen under augusti månad. Under 2020 spreds cirka 250 ton kalk till en kostnad av cirka 450 000 kronor (exklusive moms). Kalkmängderna har under senare år minskats, dels av ekonomiska skäl men även på grund av en viss minskning av försurningseffekterna. För att kontrollera effekten av kalkningen och följa upp försurningsläget tas årligen cirka 115 vattenprov fördelade på 29 provpunkter.    

Kalkningen har sedan ett antal år upphandlats gemensamt av kommunerna i Strömstad, Tanum, Munkedal, Uddevalla och Stenungssund. Även om kommunerna står som huvudmän för kalkningen så är det Länsstyrelsen som prioriterar och fördelar statsbidraget mellan länets olika kommuner. Havs- och vattenmyndigheten är den statliga myndighet som fördelar statsbidraget mellan landets olika länsstyrelser. All kalkning som bedrivs av Strömstads kommun finansieras till 100 procent med statsbidrag.

Om du önskar mer information så kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Anders Hedlund