Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Strandstädning ­– för en renare kust

Varje år flyter flera hundra ton skräp i land längs Bohuskusten. Det är inte bara en fråga för oss människor – det handlar om att förbättra miljön för alla vattenlevande varelser samt fåglar och djur som håller till längs kusten. Gemensamma och frivilliga krafter krävs för att städa och röja.

Projektet Ren Kust startade 2012 och är ett samarbetsprojekt mellan de tolv kustkommunerna, från Strömstad i norr till Kungsbacka i söder, för ett renare hav och en renare kust.

Arbetet med strandstädning finansieras sedan 2018 med bidrag från Naturvårdsverket. De tolv kommunerna som ingår bidrar genom ordinarie arbete tillsammans. Sedan 2016 har Västkuststiftelsen projektansvaret.

Målet är att få till stånd en permanent organisation och finansiering för aktiv natur- och miljövård, där strandstädning är en del, och som utgår från de nationella miljömålen samt lokala och regionala mål och strategier.

Den samverkan som numera finns längs hela kusten fokuserar på frågan om marint skräp. De olika aktörerna – kommunerna, entreprenörerna, frivilligorganisationerna och allmänheten – samverkar mot det gemensamma målet att minska mängderna marint skräp.

Den digitala interaktiva kartan, Strandstädarkartan, har varit en viktig uppgift att ta fram. Strandstädarkartan underlättar städinsatserna för de kommunala städlagen, entreprenörerna och alla frivilliga. Numera finns den både som webbaserad karta www.strandstädarkartan.se Länk till annan webbplats. och som mobil app och används för att planera och kommunicera städinsatserna. Appen laddas enkelt ner via Google Play och App Store.

Tre alternativ finns:

  • Gul markering = hämtbehov. Om du har städat och samlat ihop allt, men behöver hjälp med hämtning, markerar du med en gul symbol.
  • Röd markering = städbehov. Ser du att det finns ett stort behov av städning på en strand eller i en vik, men inte klarar att städa själv, markerar du med röd symbol.
  • Grön markering = städat och klart. Det bästa är om du har möjlighet att både städa och ta hand om skräpet själv. I så fall markerar du med en grön symbol för platsen på kartan.

Om du markerar gult kommer kommunen eller Västkuststiftelsen och hämtar skräpet så snart det är möjligt.

Det finns även sex stycken referensstränder som kallas OSPAR-stränder (markeradepå kartan) där allmänheten inte ska städa (mer info på http://www.ospar.org Länk till annan webbplats.).

OBS! Det är endast marint ilandflutet skräp som hämtas upp. Städning kring sjöbodar, kommunala badplatser och hamnar ombesörjs inte.

Kartan läses av kontinuerligt. Hämtning och eventuell städning sker så snart det är möjligt med hänsyn till väderlek. Det är viktigt att så många som möjligt rapporterar in. På så sätt blir strandstädningen hela tiden bättre på att kartlägga hur det ser ut och vilka behov som finns.

Fakta

  • Sedan 2018 har Västkuststiftelsen projektansvaret. Kommunerna som deltar är: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Kungälv, Stenungsund, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.
  • Västkuststiftelsen strandstädning arbetar för att regelsystemet skall ändras så att kustkommunerna inte själva måste bära alla kostnader för att hålla rent.

Omarbetad text: Västkuststiftelsen strandstädning

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Erik Almhede