Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Naturreservatet Nötholmen

Strömstads kommun bildade den 22 maj 2008 naturreservatet Nötholmen.

Nötholmen är en tätortsnära ö som bjuder på naturupplevelser och rekreation i en marin miljö. Här finns även en intressant krigshistoria med spår och lämningar efter Karl XII:s belägring mot Norge. På Nötholmen finns markerade naturstigar i omväxlande skog och strandnära miljöer samt rastplats och vindskydd. Möjligheterna till bad från klippor och stränder är goda. Utmed norra stranden finns en naturstig som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Vägbeskrivning
Nötholmen ligger nära Strömstads tätort i anslutning till Kebal.

Föreskrifter för allmänheten

Välkomna att besöka naturreservatet Nötholmen, men tänk på att det är förbjudet att

 • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats.
 • tälta.
 • ställa upp husvagn/husbil.
 • vistas inom område som är särskilt utmärkt på kartan.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller i kullfallna träd och buskar.
 • plocka eller samla in kärlväxter eller gräva upp mossor, lavar och svampar, med undantag från matsvampar och bär för eget bruk.
 • störa djur och fågellivet genom att klättra i boträd eller fånga och insamla ryggradslösa djur eller på annat sätt störa djurlivet.
 • medföra ej kopplad hund, med undantag av skyddsjakt som kräver drivande eller stötande hund för att söka skadat vilt.
 • framföra motordrivet fordon,
 • cykla och rida i terrängen eller på anpassade naturstigar.
 • sätta upp skyltar, plakat, affisch eller liknande.
 • tippa avfall typ trädgårdsavfall, skräp eller dylikt inom området.

Naturreservatet är ca 31 ha stort och förvaltas av Strömstads kommun.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Conny Hansson