HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunen bekämpar två invasiva främmande arter

Kommunen har en viktig roll i arbetet med att förhindra och bekämpa invasiva främmande arter på kommunal mark, t.ex. genom att inte plantera in dessa arter i park- och grönområden.

Strömstads kommun bekämpar följande invasiva främmande arter på kommunal mark i tätorten; jättebalsamin och parkslide. Det startade med ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA- projekt) år 2017-2018, efter det har kommunen fortsatt bekämpa dessa två arter. Parkslide finns inte med på EU:s lista över invasiva främmande arter som inte får introduceras eller spridas i naturen eller gynnas att bli fler, men kommunen har valt att ändå bekämpa den pga. lokal utbredning och problem med arten.


Jättebalsamin (Impatiens gladulifera)

Växer främst vid våta områden där den breder ut sig snabbt. Det är en vacker växt med blommor som varierar från mörkrött till vitt. Den blir också hög, från en och en halv till 3 meter. Den tränger undan de allra flesta växter som var där tidigare.

Jättebalsaminen bekämpas huvudsakligen i Strömsdalen, vid Skotsteksgatan/ Kölstigen och nedanför Myrens Kyrkogård. Enstaka exemplar som kommit upp vid Bojarbäcken har också tagits.

Denna art är ettårig och sprider sig med frön. Därför bör man ta den innan den går i blom. Man kan lätt rycka upp den med rötterna. Det går också bra att slå den med lie eller trimmer. I Strömstad har vi gjort bägge delarna.

Här har vi fått goda resultat. Växten har väsentligt minskat i omfattning.

linnaeus.nrm.se

Foto: linnaeus.nrm.se

Foto: lansstyrelsen.se


Parkslide (Fallopia japonica)

Kom till Sverige på 1800-talet, då som prydnadsväxt. Nu finns den över hela södra Sverige, enligt rapporter till Artportalen. Rötterna är mycket starka och kan förstöra ledningsnät, ta sig upp genom asfalt och golv. Växten kan bli tre meter hög och sprider sig snabbt.

Foto: Margareta Nordström

Här ser vi ett skott och hur det såg ut i ett parti på vägen mellan Valemyrsskolan och Folkparksområdet.

Foto: Margareta Nordström

Strömstads kommun bekämpar den i detta område samt vid Ringvägen norr om Räddningsstationen och vid Ringvägen strax norr om Prästängsområdet.

På dessa platser grävde vi upp jorden med rötterna och tömde det i en 8 meter djup grop på en säker deponi. Sedan la vi på tjock plast och ny jord. Några små rotdelar blev kvar och därför har plantor åter kommit upp och måste åtgärdas.

Det finns idag nya rön kring bekämpning. Vid uppgrävning och bortforsling finns risk att något faller av flaket. Då kan man få nya växtplatser.

Expertisen hävdar idag att man därför ska låta rötterna vara kvar. Man ska inte klippa parkslide, klippning ger tätare bestånd.

”Knäck och täck” är det som rekommenderas idag.

  • Knäck växten vid marken. Stjälkarna kan sedan antingen läggas på presenning för att torka (och därmed bli ofarliga) eller läggas i säckar, förslutas väl och läggas på brännbart.
  • Trampa på knäckstället så det blir trasigt.
  • Täck med kraftig duk med god marginal. Den ska ligga kvar länge, länge….

I Strömstad finns bestånden längs med vägrenar. Eftersom dessa får tåla en del vägsalt vintertid planerar vi att när vi knäckt växten lägga salt på knäckstället. Förhoppningsvis har vi fått bort parksliden på dessa ställen om tio år.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Kristian Seth