HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för del av Kungbäck 1:21 (Kungsviks Camping)

Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplan för del av Kungbäck 1:21 (Kungsviks Camping) 2020-02-13 KF § 22. Länsstyrelsen har 2020-03-04 beslutat att pröva kommunens antagandebeslut.

Planområdet är beläget på Hogdalsnäset i den nordvästra delen av Strömstads kommun.

Planområdet har en areal på cirka 3 ha och utgörs förutom Kungsviks
Camping av två intilliggande bostadshus.

Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks Camping på ett tydligt och långsiktigt sätt. Kungsviks Camping är en liten föreningscamping i strandnära läge som har drivits på platsen sedan 1960-talet. Strandskydd gäller över hela campingen och marken är för närvarande inte planlagd, vilket bidrar till en otydlighet i hur marken får användas.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 1. Plankarta.pdföppnas i nytt fönster
PDF 2. Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Marita Lindhav