HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl

Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl (2021-04-29 KF § 33 ).

Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl

Planområdet ligger i Strömstads kommuns södra kustområde på ön Rossö. Ön har fast landförbindelse via bro. Planområdet ligger på den nordvästra delen av Rossö som kallas Höjden och omfattar ungefär 1,2 ha.

Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna fortsätta utvecklas med ny bebyggelse. För att få en hållbar bebyggelseutveckling på norra Rossö har detaljplanläggningen föregåtts av ett planprogram som upprättats av kommunen. Programmet har omfattat flera delområden som bedömts lämpliga för nya bostäder. Den fortsatta detaljplanläggningen omfattar här ett av dessa områden.

Detaljplanen för del av Rossö 2:16 ska bidra till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett levande lokalsamhälle. Den aktuella marken är idag obebyggd men ligger i direkt anslutning till befintliga bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Antagandehandlingar

Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet finns tillgängligt vid förfrågan.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Marita Lindhav