MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Del av Strömstad 3:13 m fl, Canningområdet

Del av Strömstad 3:13 m fl, Canningområdet

Planområdet sträcker sig från Norra Hamnen i söder till Bojarkilen i norr och innefattar det tidigare industriområdet Canning, berget Röudden och Skeppsbron.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utveckling av Canningområdet till en stadsdel med bostäder, verksamheter och offentliga ytor.

Samråd om detaljplanen för Canningområdet hölls mellan den 6 februari och 28 februari 2018. Anpassningar har gjorts därefter, dessa syns inte i planhandlingarna nedan. Bland annat har byggnationen på Skeppsbron utgått. Efter miljökonsekvensbeskrivning och kompletterande arbete väntas en ny detaljplan vara klar för prövning och senare antagande under 2020.

Samrådshandlingar

5. Samrådsredogörelsen visas inte på webbsidan men finns tillgänglig i Stadshuset.

12. VA- och dagvattenutredning visas inte på webbsidan men finns tillgänglig i Stadshuset.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Kommunväxeln har öppet:
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23


Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Marita Lindhav