HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för Mekanikern 1

Ett förslag till detaljplan upprättat 2020-03-05 , fanns tillgängligt för granskning under tiden 2020-03-09 till 2020-03-24.

Planförslaget är upprättat av extern konsult Karin Goksöyr från KG Arkitektur,
Strömstad.

Prästängens industriområde ligger i den sydöstra delen av Strömstads tätort
mellan Strömsvattnet och stadens södra infart väg 164. Fastigheten Mekanikern 1
är centralt placerad i verksamhetsområdet intill rondell där Drivnäsvägen och
Råggatan ansluter till Prästängsvägen. Planområdet omfattar 23 247 kvadratmeter.

Syftet med denna detaljplan är att pröva fastigheten Mekanikern 1 för
användningarna kontor och verksamheter. Fastigheten köptes 2017 för att
användas till kommunala verksamheter.

Enligt stadsplanen för Erlandseröd som antogs 1985 får fastigheten Mekanikern 1
endast användas till industri. I lokalerna har tidigare driv- och styrsystem för
industriportar samt dockningsutrustning tillverkats. När industrinäringen minskat
både nationellt och lokalt har användningen av lokalerna på Prästängsområdet
mer och mer övergått till verksamhetslokaler med inslag av handel, tjänster, lager
och kontor.

I den nya detaljplanen kommer industri fortsatt tillåtas men kompletteras med
användningarna kontor och verksamheter. En ändrad användning medför ingen
väsentlig påverkan för allmänheten eller intilliggande verksamheter.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Granskningshandlingar

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-03-27, Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Marita Lindhav