HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för Sardinen 1 m fl

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2019-02-05, fanns tillgängligt för granskning under tiden 2019-02-12 till 2019-03-05.

Planförslaget är upprättat av Jimmy Magnusson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen.

Planområdet upptar en yta på ca 6500 kvadratmeter och är beläget vid Strömstads södra infart mellan Uddevallavägen och järnvägen Bohusbanan.

Detaljplanen syftar till att bekräfta de verksamheter som i dagsläget ryms i Sardinen 1 och möjliggöra för en mer flexibel användning. Planen ämnar också pröva området för annat ändamål än det som bedrivs på platsen idag, samt möjliggöra för en långsiktig lösning av områdets parkering genom ett upphävande av en fastighetsindelning.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Granskningshandlingar

7. Samrådsredogörelsen visas inte på webbsidan men finns tillgänglig i Stadshuset.

kontakt

Reception
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-04-23, Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Marita Lindhav