HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Så kan Canning utvecklas

Utveckling av Canningområdet i centrala Strömstad är ett viktigt projekt för ett levande centrum.

Strömstad behöver nya bostäder till den stadiga strömmen av inflyttare och växande hushåll. Planerad bebyggelse vid Canning kan ge ett tillskott av bostäder i olika upplåtelseformer.

En levande stadsdel

Syftet med utvecklingen av området är att skapa förutsättningar för en ny och levande stadsdel med bostäder, verksamheter och allmänna platser. En bro för gående och cyklande över Bojarkilen kan bidra till att knyta stadskärnan närmare Kebal och Nötholmen, omvänt ska det bli enklare att komma in till centrum från andra sidan Bojarkilen.

Arbete med ny detaljplan pågår, delvis mot bakgrund av resultatet i den markanvisningstävling som Riksbyggen vann 2016 med sin idé om hur nya stadsdelen skulle se ut. Detaljplanen reglerar inte i detalj hur området ska utvecklas, men anger var nya byggnader ska placeras, hur taken får se ut, typ av fasadklädsel, tillfartsvägar och parkeringsfrågor etc.

Läs planförslaget och ta del av övriga planhandlingar

Kontakt

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
kristin.ulfstad@stromstad.se

Planeringsarkitekt
Jimmy Magnusson
jimmy.magnusson@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad