HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Dialogmöte om Skee

Måndagen 22 januari 2018 hölls ett dialogmöte om Skees utveckling

Intresset var återigen stort, och ca 50 personer slöt upp.

Efter att kommunalråd Peter Dafteryd hälsat välkommen hölls en kort information om förslag till nya bostadsområden, trafikåtgärder och aktivitetsytor vid Lionshov. Vi delade in oss i grupper med olika teman; bostäder, trafik, aktivitetsytor. Vid diskussionerna lyftes därutöver frågan om vad man kan göra på ”Triangeln” samt möjligheter för någon form av närbutik för livsmedel.

Vad händer sen? De synpunkter som kom fram under de två mötena har lyfts in i arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Strömstad-Skee. Tidplanen är att kommunstyrelsen ska godkänna FÖP för samråd vid sitt möte den 29 augusti. Samråd kommer då att hållas september - november. Under denna period kommer vi att ha ett nytt möte som handlar enbart om Skee.

Stort tack till alla er som deltog!
Björn Richardsson, 0526-196 80
Kurt Dahlberg, 0526-194 15
Conny Hansson, 0526-191 56


 

 

Onsdagen 10 maj 2017 hölls ett dialogmöte om Skees utveckling

Intresset var stort, och ca 60 personer slöt upp.

Efter att kommunalråd Peter Dafteryd hälsat välkommen hölls en kort information om bla skolans utveckling, belysning på G/C-bana och möjliga framtida bostadsområden. Därefter startade en diskussion om trafiksituationen i samhället, vilken upplevs som otrygg framförallt för fotgängare och cyklister.

Efter en paus för kaffe delade deltagarna in sig i grupper med olika teman; bostäder, trafik, aktivitetsytor samt utvecklingsmöjligheter för området som i folkmun kallas ”Triangeln”.

Stort tack till alla er som deltog!
Malin Fransson, 0526-194 56
Björn Richardsson, 0526-196 80
Kurt Dahlberg, 0526-194 15

kontakt

Översiktsplanerare
Björn Richardsson
0526-196 80 
070-277 20 29
bjorn.richardsson@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-06-28, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Marita Lindhav