MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för Rådhusberget till nästa skede

Planprogramskedet är genomfört och miljö- och byggnämnden godkände den 18 maj 2017 redogörelsen för programsamrådet. Inledning och sammanfattning finns att läsa här och hela samrådsredogörelsen finns att läsa i kommuncentret i Stadshuset.

Modell av Skeppsbroplatsen.

Bild ”Modellfoto” Klicka i bilden för större format

Nämnden fattade samtidigt beslut att förvaltningen ska arbeta vidare med detaljplanen utifrån en bearbetad variant av det förslag som i planprogrammet benämndes ”Toppen”. Observera att detta utgör underlag för fortsatt arbete och förändringar kan komma att ske innan förslaget till detaljplan senare skickas ut på samråd. Följande tre bilder redovisar:

 • Nollalternativ, den bebyggelse som finns i nuläget utan någon förändring.
 • Alternativ ”Toppen” som det såg ut i planprogrammet.
 • Den bearbetning av ”Toppen” som utgör underlag för det fortsatta planarbetet.

De förändringar som gjorts efter programskedet är framför allt:

 • Exploateringen på toppen av Rådhusberget är lägre, ett hus mindre och de övriga är mindre och lägre än vad de var i program-skedet, mer naturmark bevaras.
 • Inga nya byggnader planeras på befintlig parkering längst upp i Valemyrsbacken.
 • Bebyggelsen längs Brunnsgatan anpassas bättre till villastrukturen genom att det föreslås parhus istället för radhus.

Klicka i bilderna för större format.

Förslag på bebyggelse.

Nollalternativ

Förslag på bebyggelse.

Alternativ Toppen, planprogram

Förslag på bebyggelse.

Alternativ Toppen, utvecklad

Processen framåt

Illustration processen framåt.

Klicka i bilden för större format

Stort intresse för samråd 

Tisdagen den 17 januari hölls samråd kring programförslagen för Rådhusberget.

Det var framförallt boende i området/närboende på plats men även många andra Strömstadsbor.

Kort om åtrkopplingen från besökarna;

Inget av alternativen framstod som mest förordat utan varierad uppfattning om förslagen.

Vad som återkom var en oro för den trafikökning som en bebyggelse kommer att medföra. Man frågade sig  hur trafikökningen kan komma att påverka trafiksäkerheten för fotgängare/cyklister och trafiksystemet i stort såsom evt köbildning eller trängsel.

En trafikutredning pågår och vi redovisar resultatet av utredningen på stromstad.se.

Vi påminner om att det fortfarande går att lämna sina synpunkter skriftliga tom fredagen den 27 januari till:

mbn@stromstad.se

eller

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

Utgångspunkter vid framtagandet av planprogrammet

Inom ramen för planprogrammet läggs särskilt fokus på att utreda följande frågor:

 • Trafiklösningar
 • Påverkan på stadssiluetten
 • Naturmiljö/Rekreationsmöjligheter
 • Exploateringsgrad/Antal bostäder
 • Barnperspektivet


Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Kommunväxeln har öppet:
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad