HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Brukning- och anläggningsavgift för vatten och avlopp

Vatten- och avloppstaxan är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och avlopp. Taxan fastställs varje år av kommunfullmäktiga.

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet betalas inte med skattemedel, utan finansieras av abonnenterna. Vatten- och avloppstaxan ska täcka kostnader för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

Taxan består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift.

Brukningsavgift

Brukningsavgift är den löpande avgift du betalar för de vatten- och avloppstjänster du ges tillgång till. Brukningsavgiften är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften grundas på din vattenförbrukning.

Exempel på brukningsavgift för ett enfamiljshus

Fastigheten är ansluten till dricksvatten och avlopp (spillvatten från toalett, disk, tvätt och dagvatten) och förbrukar 100 kubikmeter vatten per år. Brukningsavgiften blir 9 826 kr/år. Av denna kostnad är 7 091 kr den fasta avgiften. Resterande 2 735 kr är den rörliga avgiften, det vill säga kostnaden för de 100 kubikmeter dricksvatten som levererats till fastigheten under året.

Fullständig information om bruknings- och anläggningsavgifterna hittar du i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp. Klicka här för att läsa mer.

Anläggningsavgift för bostadsfastighet

Anläggningsavgift är en fastighets andelskostnad i den allmänna vatten- och avloppsanläggningen som inkluderar reningsverk, vattenverk, vattentorn, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer och ledningsnät.

I områden där kommunfullmäktiga beslutar om verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp måste alla fastighetsägare i området betala en anläggningsavgift enligt vattentjänstlagenöppnas i nytt fönster. Anläggningsavgiften är en engångsavgift.

Avgiftens storlek bestäms av:

  • Fastighetens tomtyta.
  • Antalet bostadsenheter på fastigheten och dess storlek.
  • Om fastigheten ska anslutas till endast en eller flera av tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten/dränvatten. Observera! Ledningar för dagvatten/dränvatten byggs inte i alla områden.

Exempel på anläggningsavgift för villafastighet med tomtyta på 1000 m²

Förbindelsepunktavgift 169 230 kr
Bostadsenhetsavgift:     61 657   kr
Tomtyteavgift:                66 662   kr                         _____________________________________
Summa:                        297 549 kr inkl. moms

Fastigheten är ansluten till dricksvatten och avlopp (spillvatten från toalett, disk, tvätt och dagvatten). Exakt uträkning för din fastighet fås när intresseanmälanPDF (pdf, 648.6 kB) skickas in till vatten- och avloppsavdelningen. 

Högre vatten- och avloppstaxa i små kommuner

Små kommuner har ofta något högre vatten- och avloppstaxor. Det beror på att förutsättningarna i respektive kommun påverkar kostnaderna för vatten- och avlopp. Läge, avstånd, topografi, befolkningstäthet och typ av bebyggelse är exempel på faktorer som påverkar kostnaderna.

Stockholm har till exempel Sveriges billigaste vatten- och avloppstaxor eftersom hög befolkningstäthet gör att fler delar på kostnaderna.

 kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-191 60
tn@stromstad.se

Frågor om faktura/taxa/ägarbyte/
flyttanmälan

0526-191 60
tn@stromstad.se

Frågor om vattenkvalité
vattenkvalitet@
stromstad.se

Frågor om vattenmätare
vattenmatare@
stromstad.se

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

Taxor och avgifter 2019

Samlad taxebilaga för Strömstads kommun
(klicka på önskat taxa i innehållsförteckning)

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-01-07, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson