HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Ledningsnät, anslutning av fastighet

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad intresseanmälan.

Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska en Intresseanmälan/Servicanmälan skickas in till Strömstads kommun, Tekniska förvaltningingen, 452 80 Strömstad
Du hittar blanketten under E-tjänster Självservice Vatten och avlopp.

Detta gäller även vid tillfällig anslutning, t.ex. byggvatten och vid förändringar på fastighet som kan ha betydelse för avgiftsberäkningen. Exempel på sådan förändring kan vara inkoppling av gäststuga eller annan tillbyggnad som överstiger 25 kvadratmeter.

Möjlighet till anslutning

När din intresseanmälan har kommit in till kommunen undersöks möjligheten till anslutning, hur fastigheten ligger i förhållande till det kommunala VA-nätet och till det så kallade verksamhetsområdet.

Om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet eller i direkt anslutning ordnar kommunen en förbindelsepunkt för inkoppling. Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet görs en bedömning utifrån hur området är prioriterat i kommunens långsiktiga VA-plan.

Du får därefter information om/när din fastighet förväntas förses med kommunalt vatten och avlopp. Kommunen gör denna bedömning utifrån den lagstiftning som styr den kommunala VA-hanteringen, Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster nedan kallad vattentjänstlagen.

Vad kostar det?

I kommunens vatten- och avloppstaxa hittar du gällande avgifter, både den engångsavgift du betalar för att ansluta fastigheten (anläggningsavgift) och den periodiska/löpande avgiften (brukningsavgift).

Du kan också se några räkneexempel i dokumentet Räkneexempel VA-taxa eller kontakta vår kundtjänst för information om vad det kostar för just din fastighet.

Viktigt att tänka på är att du som fastighetsägare blir avgiftsskyldig när kommunen har ordnat en förbindelsepunkt/inkopplingspunkt till din fastighet. Avgiftsskyldigheten omfattar både anläggningsavgift och brukningsavgift (25 § vattentjänstlagen).

Inkoppling

I det fall fastigheten beviljas anslutning bestämmer huvudmannen efter samråd med fastighetsägaren hur många ledningar fastigheten ska förses med, vilka dimensioner de ska ha och var de ska dras in till fastigheten. När kommunens ledningar är framdragna till fastigheten kommer en inkopplingspunkt ordnas, den så kallade förbindelsepunkten, där fastighetsägaren ansluter sina ledningar.

Tänk på att husdränering, stuprör eller annat dagvatten aldrig får kopplas till kommunens spillvattenledning!

Kommunens VA-tekniker ska alltid kontrollera inkopplingen innan schakten grävs igen och observera att den kommunala servisventilen bara får öppnas av kommunens VA-tekniker.

I Strömstad är kommunens tekniska nämnd huvudman för vatten- och avloppsanläggningen och kommunens VA-avdelning (tekniska förvaltningen) sköter det praktiska arbetet på uppdrag av nämnden.

Det är viktigt att tänka på att det är i förbindelsepunkten som den juridiska ansvarsgränsen går. Det betyder att alla ledningar och andra VA-installationer på fastighetens sida av förbindelsepunkten ägs och sköts av fastighetsägaren..

Bilden visar förbindelsepunkter vid tomtgräns

kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-191 60
tn@stromstad.se

Vatten- och avloppsavdelningen (VA)
0526-196 20

Frågor om faktura/taxa/ägarbyte/
flyttanmälan

0526-191 60
tn@stromstad.se

Frågor om vattenkvalité
vattenkvalitet@
stromstad.se

Frågor om vattenmätare
vattenmatare@
stromstad.se

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-01-02, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson