Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

VA Kosteröarna

Hur ska Kosteröarna förses med färskvatten framöver? Frågan har utretts inom det nyligen avslutade projektet Kostervatten.

Utredningen redovisar olika alternativ till vattenförsörjning, Hit hör överföringsledning över Kosterfjorden samt byggnation av en större avsaltningsanläggning. Liksom ett mer småskaligt alternativ baserat på hushållning och bättre lagringsmöjligheter av dagens vattenresurser.

Slutsatser i sammandrag

  • Utredningen visar att vattentillgångarna på Koster räcker för behoven.
  • Att reservvattentäkt och möjligheter till lagring av reservvatten behövs, till exempel i ett bergrum. Alternativt om myrvatten kan renas.
  • Investeringskostnaderna enligt utredningens förslag – bättre möjligheter till lagring och hushållning med vatten – uppgår till cirka 26 miljoner kronor.
  • Kostnaderna för en överföringsledning har beräknats till 176 miljoner kronor, medan en avsaltningsanläggning beräknas kosta 150 miljoner kronor.

Beredning pågår

Utredningen har lämnats till kommunstyrelsen som nu bereder frågan vidare. En extern remissrunda till bland annat länsstyrelsen väntar.

Bakgrund

Begränsad tillgång på dricksvatten har sedan en tid begränsat utvecklingen på Koster. År 2015 tillsattes därför en utredning under ledning av professor Christian Pleijel. Syftet var att utreda ett alternativ till en VA-ledning över Kosterfjorden. I arbetsgruppen deltog reresentanter för Strömstads kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Kosternämnden. Naturvårdsverket har finansierat projetket med 1,5 miljoner kronor.

Text

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson