HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Råvattenledning och intagsbrunn

Förstärkning av dricksvattenleveransen i Strömstad. Med start vintern 2019 kommer Grimsrud Entreprenad AB på uppdrag av Strömstads kommun bygga råvattenledningar och intagsbrunn. Syftet med projektet är att säkra vattenförsörjningen i det kommunala ledningsnätet.

För snart 50 år sen byggdes dagens råvattenledning som sträcker sig från kommunens dricksvattentäkt och vidare till Strömstads vattenverk. På grund av den befintliga ledningens ålder, skick och kapacitet finns det stort behov av att öka säkerheten och på sikt öka kapaciteten som möjliggör större vattenuttag i framtiden. Idag försörjer den befintliga ledningen 19 500* personer årligen med vatten.

Ledningarna kommer få en dimension på PE 500 mm längs en sträcka om 2 x 3 km.

Projektet ska säkra:

 • vattenförsörjningen nu och för framtiden
 • möjlighet för ökad kapacitet i vattenuttaget
 • dubbel säkerhet
 • ökad driftsäkerhet
 • hög kvalitet och lång livslängd 100 – 150 år

Följande är gjorts i utredningen:

 • berörda fastighetsägare är kontaktade
 • ansökan om ledningsrätt
 • fyra tillstånds- och dispensärenden för intrång i naturmiljöer och landskapsbildskydd
 • ansökan om bygglov
 • ansökan om lov att korsa gamla E6/väg 988

Kostnad

Kostanden för projektet beräknas bli ca 30 miljoner kronor. En investering som finansieras av VA-kollektivets anläggnings- och brukningstaxa.

*Inkluderat i antalet 19 500 personer är fritidshus och sommargäster som besöker Strömstad under ett helt år. Beräknat ut från den totala årliga vattenförbrukningen. 

Byggstart vinter 2019.

Projektet:

 • Januari 2019- det jobbas med framkomlighet till arbetsområdet.   
 • Mars 2019 - arbetsvägen är klar och rörtryckning pågår.
 • Maj 2019 - lite över 700 meter ledning är byggt. Nästa ledningssträcka blir 800 meter med schaktfri lösning som kallas styrd borrning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där ledningarna borras fram i marken utan att gräva.
 • Juni 2019 - Ledningsdragningen från intagshuset och fram till väg 988 är klart.
 • Oktober 2019 - Arbetet med sista ledningsdragningen mot och i sjön har bjudit på utmaningar. Nya lösningar har provats. Delar av sträckan kommer schaktas.
 • Januari 2020 - Grävning av schakt pågår.
 • Maj 2020 - Utmaningarna fortsätter och löses alt efter som. Projektets planerade slutdatum flyttas fram ett halvt år.

Planerad att vara klart oktober 2020.

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson