HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Utbyggnad av vatten och avlopp vid Stensviksvägen

Med start mitten på januari 2021 kommer Strömstads kommun bygga nya vatten och avloppsledningar för Stensviksvägen 16-24 på Lökholmen. Arbetet förväntas ta ca. 1,5 månad.

Information om projektet har skickats via post till berörda fastighetsägare. Läs mer om hur anslutning till kommunalt vatten och avlopp går till.

Arbetsområdet

Kartbild visar arbetsområdet vid Stensviksvägen på Lökholmen

Bilden visar arbetsområdet längs den röda linjen.

Generell information

Vid frågor kontakta personal på plats eller ring kommuncenter 0526 190 00.

Vid frågor utanför ordinarie arbetstid ring 0526-191 50.

Med reservation för eventuella ändringar under byggnadsperioden. Ändringar kan ske med kort varsel på grund av oförutsedda händelser.

Vi hoppas på överseende med de svårigheter som kan uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet.

Återställning efter grävningsarbetet

Arbetet med att återställa beläggning efter grävning i gata, väg, gångbana samt övriga hårdgjorda ytor utförs av Skanska Asfalt Strömstad.

Före asfaltering kan påbörjas måste sand och grus sätta sig ordentligt så att underlaget blir så hårt som möjligt. Faktorer som vädret avgör också, är det för kallt går det inte att asfaltera.Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson