HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vattenledningsnätet byts ut längs Lärksoppvägen på Röd

Med beräknad start mellan 24-29 maj kommer Strömstads kommun byta ut kommunens vattenledningsnät längs Lärksoppsvägen för att säkra vattenkvaliteten. Arbetet väntas vara klart vid mitten av juli.

Smörsoppvägen kommer påverkas

Arbetet kommer även påverka Smörsoppvägen. Kortare vattenavstängningar kommer att ske främst i början och i slutet av arbetet.

Information om projektet har skickats via post till berörda fastighetsägare.

Arbetsområdet

Kartbild på arbetsområdet längs med Lärksoppvägen

Bilden visar arbetsområdet längs den röda linjen.

Grävningsarbetet kommer medföra trafik – och dricksvattenstörningar.

Trafik

Trafik till och från fastigheter tillåts i den utsträckning gatan är framkomlig. Gatan stängs av där grävning sker.

Parkeringsmöjligheten längs vägen blir begränsad under byggtiden.

Gående lämnas passage.

Dricksvattenstörningar

En tillfällig vattenslang kommer att dras fram till varje fastighet under byggtiden. Kortare störningar i vattenförsörjningen kommer att ske i samband med vattenomkopplingen.

Vi kommer att ta kontakt med varje fastighetsägare när det är aktuellt för omkoppling.

Driftproblem

Upptäcks missfärgat vatten under arbetets gång, spola tills klart vatten återkommer.

Med reservation för eventuella ändringar under byggnadsperioden. Ändringar kan ske med kort varsel på grund av oförutsedda händelser.

Vi hoppas på överseende med de svårigheter som kan uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet.

Har du frågor kan du ta kontakt med personal på plats eller kommuncenter under ordinarie arbetstid på telefon 0526-190 00. Vid driftproblem utanför ordinarie arbetstid ring vår jour på telefon 0526-191 50.

Återställning efter grävningsarbetet

Arbetet med att återställa beläggning efter grävning i gata, väg, gångbana samt övriga hårdgjorda ytor utförs av Skanska Asfalt Strömstad till hösten 2021.

Före asfaltering kan påbörjas måste sand och grus sätta sig ordentligt så att underlaget blir så hårt som möjligt. Faktorer som vädret avgör också, är det för kallt går det inte att asfaltera.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson