HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vatten- och avloppsnätet byts ut längs en del av Karlsgatan

Med planerad start måndag vecka 41 2020 kommer Strömstads kommun byta ut vatten- och avloppsnätet längs med en del av Karlsgatan. Arbetet väntas ta ca 2,5-3 månader.

Trafik– och dricksvattenstörningar

Grävningsarbetet kommer medföra trafik – och dricksvattenstörningar.

Vatten

En tillfällig vattenslang kommer dras fram till varje fastighet under byggtiden. Kortare störningar i vattenförsörjningen kan komma att ske i samband med vattenomkopplingen. Informationsbrev delas ut till berörda fastigheter.

Trafik

  • Gatan blir helt avstängd för genomfart med fordon där grävning sker.
  • Genomfartstrafik till och från centrum ombeds att köra alternativa vägar.
  • Skyltar kommer dirigera trafiken runt arbetsområdet. Se förklaring i bilden under.
  • Gående och cyklister lämnas passage.

Arbetsområdet och omledning av trafiken

Kartbild över arbetsområdet längs med delar av Karlsgatan nummer 50 till 64 samt omledning av trafik

Bilden visar arbetsområdet längs den röda linjen. Omledningen av trafiken i blått och grönt.

Under arbetet (röd linje) leds trafiken till centrum längs grön linje. Trafik från centrum leds längs blå linje.

Vi hoppas på överseende med de svårigheter som kan uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet.

Varför byts vatten- och avloppsnätet ut?

Vatten- och avloppsledningarna är gamla och bytts ut för att säkra vattenkvaliteten, hygien och miljö.

Driftproblem

Upptäcks missfärgat vatten under arbetets gång, spola tills klart vatten återkommer.

Du kan ta kontakt med personal på plats eller kommuncenter under ordinarie arbetstid på telefon 0526-190 00. Vid driftproblem utanför ordinarie arbetstid ring vår jour på telefon 0526-191 50.

Med reservation för eventuella ändringar under byggnadsperioden. Ändringar kan ske med kort varsel på grund av oförutsedda händelser.

Återställning efter grävningsarbetet

Arbetet med att återställa beläggning efter grävning i gata, väg, gångbana samt övriga hårdgjorda ytor utförs av Skanska Asfalt Strömstad.

Före asfaltering kan påbörjas måste sand och grus sätta sig ordentligt så att underlaget blir så hårt som möjligt. Faktorer som vädret avgör också, är det för kallt går det inte att asfaltera.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson