Arbeta som lärare i Strömstads kommun

Välkommen till framtidens skola – "Med havet i centrum och livet i fokus"

Längtar du efter närhet till både skärgård och djupa skogar – landsbygd och stadskärna? Har du någonsin upplevt Strömstads vackra natur eller känt havsbrisen från Kosterhavet? Du vet, känslan av att ta ett djupt andetag och känna den friska havsluften inom dig. Mitt i denna vackra miljö står vi på stadiga ben med ett fokus på vår skolverksamhet med mottot “lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang”.

I Strömstads kommun arbetar vi gemensamt för att möta varje barns potential.
Genom att ha engagerad personal, från medarbetare upp till högsta kommunpolitiker, skapar vi förändring.

Arbeta som lärare i Strömstads kommun

Välkommen till framtidens skola – "Med havet i centrum och livet i fokus"

Längtar du efter närhet till både skärgård och djupa skogar – landsbygd och stadskärna? Har du någonsin upplevt Strömstads vackra natur eller känt havsbrisen från Kosterhavet? Du vet, känslan av att ta ett djupt andetag och känna den friska havsluften inom dig. Mitt i denna vackra miljö står vi på stadiga ben med ett fokus på vår skolverksamhet med mottot “lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang”.

I Strömstads kommun arbetar vi gemensamt för att möta varje barns potential.
Genom att ha engagerad personal, från medarbetare upp till högsta kommunpolitiker, skapar vi förändring.

Jobba som lärare i Strömstads kommun!

TILLGÄNGLIG LÄRMILJÖ - PÅ RIKTIGT

I Strömstads kommun arbetar vi med kooperativt lärande. KL är ett sätt där lärande sker mellan eleverna, och där lärarens roll blir att strukturera och skapa förutsättningar. Genom att arbeta mot gemensamma mål där alla bidrar utvecklas både individen och gruppen. Att sätta ord på sina och andras perspektiv stärker även elevernas sociala färdigheter som samarbetsförmågor och empati.

Gemensamt för hela kommunen är ett långsiktigt och aktivt arbete för att skapa en tillgänglig lärmiljö - från första inskolningen till studenten. Genom tysta möbler, aktivitetsbaserade miljöer och moderna klassrum skapar vi förutsättningar för en lugn och inspirerande skolmiljö.

Gröna ytor och skog för barnen att leka på.
Gröna ytor och skog för barnen att leka på.

TILLGÄNGLIG LÄRMILJÖ - PÅ RIKTIGT

I Strömstads kommun arbetar vi med kooperativt lärande. KL är ett sätt där lärande sker mellan eleverna, och där lärarens roll blir att strukturera och skapa förutsättningar. Genom att arbeta mot gemensamma mål där alla bidrar utvecklas både individen och gruppen. Att sätta ord på sina och andras perspektiv stärker även elevernas sociala färdigheter som samarbetsförmågor och empati.

Gemensamt för hela kommunen är ett långsiktigt och aktivt arbete för att skapa en tillgänglig lärmiljö - från första inskolningen till studenten. Genom tysta möbler, aktivitetsbaserade miljöer och moderna klassrum skapar vi förutsättningar för en lugn och inspirerande skolmiljö.

Starta företag

MED BARNEN I FOKUS

I vår kommun är det tätt mellan förskolor och skolor och vi utmärks av mindre skolenheter. Av de sju F-6-skolor så har fyra av dem färre än 200 elever. Vi värdesätter skolmiljön och flera av skolorna är relativt nybyggda med god tillgång till grönområden och lekytor.I Strömstads kommun finns det tio skolor, varav nio grundskolor. Målet för Strömstad år 2030 är att vara en förebild inom utbildning.

För att nå detta fokuserar vi på tre områden:

  • Trygghet och studiero för alla elever
  • Likvärdighet i utbildning och bedömning mellan kommunens skolor
  • Ökat elevinflytande över utbildningen
Starta företag

MED BARNEN I FOKUS

I vår kommun är det tätt mellan förskolor och skolor och vi utmärks av mindre skolenheter. Av de sju F-6-skolor så har fyra av dem färre än 200 elever. Vi värdesätter skolmiljön och flera av skolorna är relativt nybyggda med god tillgång till grönområden och lekytor.I Strömstads kommun finns det tio skolor, varav nio grundskolor. Målet för Strömstad år 2030 är att vara en förebild inom utbildning.

För att nå detta fokuserar vi på tre områden:

  • Trygghet och studiero för alla elever
  • Likvärdighet i utbildning och bedömning mellan kommunens skolor
  • Ökat elevinflytande över utbildningen
Starta företag

"Alla barn är allas barn. Vi har det glatt och härligt här, och det säger även besökare.

Det är ett öppet och prestigelöst klimat som gör att det alltid är roligt att gå till jobbet. Det är så spännande att arbeta med kooperativt lärande, att man lär mer genom samarbete och strategier.

Det är häftigt att se i klassrummet hur barnen använder sig i praktiken av det vi har övat på och hittar nya vägar för lärande. Nyfikenheten som jag ser i mina elevers ögon ger mig stort hopp om framtiden.

Hos oss finns inga stängda dörrar utan det är ett öppet klimat. Genom en prestigelöshet så kan vi stötta kring utmaningar men också glädjas kring varandras framgångar "

- Sophia, grundskollärare Mellegården skola

Starta företag

"Alla barn är allas barn. Vi har det glatt och härligt här, och det säger även besökare.

Det är ett öppet och prestigelöst klimat som gör att det alltid är roligt att gå till jobbet. Det är så spännande att arbeta med kooperativt lärande, att man lär mer genom samarbete och strategier.

Det är häftigt att se i klassrummet hur barnen använder sig i praktiken av det vi har övat på och hittar nya vägar för lärande. Nyfikenheten som jag ser i mina elevers ögon ger mig stort hopp om framtiden.

Hos oss finns inga stängda dörrar utan det är ett öppet klimat. Genom en prestigelöshet så kan vi stötta kring utmaningar men också glädjas kring varandras framgångar "

- Sophia, grundskollärare Mellegården skola

Starta företag

Vi arbetar nära naturen för att lära elever hållbarhet och omsorg om vår miljö

Strömstads gymnasium ligger centralt i Strömstad. Handel, hamnkvarteren och horisonten mot väster ligger bara tio minuters promenad bort från skolan.

Gymnasiet erbjuder en rad olika teoretiska och praktiska program. Numera finns även idrottsprofil som tillval i alla teoretiska program.

Skolan har ett väl fungerande kontaktnät med både det lokala - och globala. Vi samverkar med bland annat Malta, Skottland och Irland.

Kosterhavets nationalpark är en tillgång som skolan nyttjar för både fritidsaktiviteter och i undervisningen. Vi är stolta över att många UF-elever har sökt och hittat sina företagsidéer inom marina näringar hos oss.

Starta företag

Vi arbetar nära naturen för att lära elever hållbarhet och omsorg om vår miljö

Strömstads gymnasium ligger centralt i Strömstad. Handel, hamnkvarteren och horisonten mot väster ligger bara tio minuters promenad bort från skolan.

Gymnasiet erbjuder en rad olika teoretiska och praktiska program. Numera finns även idrottsprofil som tillval i alla teoretiska program.

Skolan har ett väl fungerande kontaktnät med både det lokala - och globala. Vi samverkar med bland annat Malta, Skottland och Irland.

Kosterhavets nationalpark är en tillgång som skolan nyttjar för både fritidsaktiviteter och i undervisningen. Vi är stolta över att många UF-elever har sökt och hittat sina företagsidéer inom marina näringar hos oss.