HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Justerat protokoll, Barn- och utbildningsnämnden

Bevis om anslagsdag

Barn- och utbildningsnämndens protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum:
2021-03-30

Beslutande organ:
Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer: 21-40

Datum då anslaget sätts upp:
2021-04-07

Datum då anslaget tas ner:
2021-04-29

Förvaringsplats för handlingarna:
Barn- och utbildningsförvaltningen, Klockaregatan 2 (Bibliotekshuset)

Ansvarig för anslaget:
Barbro Isaksson

Under anslagningstiden kan överklagan ske.
Läs mer här om hur du överklagar ett beslut.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Barbro Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck