HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Medborgarlöften 2018

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Trygg i Strömstad, vad tycker medborgarna?

Under hösten 2017 har polis och kommun genomfört medborgardialog i samband med Strömstad in Light. Medborgarna har också haft möjlighet att besvara en trygghetsenkät som delats ut under Strömstad in Light samt funnits tillgänglig via webb.

Resultatet visar att de frågor som fått mest fokus är

 • trygghetsskapande åtgärder på offentliga platser,
 • trafiksituationen i kommunen
 • en synlig polis.

I komplement till medborgardialog har en kartläggning genomförts under hösten 2017 för att skapa en lokal lägesbild över situationen i kommunen vad gäller

 • våld
 • brott
 • trygghet
 • ungdomars drogvanor.

I kartläggningen har flera aktörer fått ge sin bild av situationen. De som medverkat är skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, kommunalt bostadsbolag, brottsofferjour, teknisk förvaltning, miljö-och byggförvaltning, alkoholhandläggare, drogförebyggande samordnare, säkerhetssamordnare.

Medborgarlöften för 2018

Kontinuerlig uppföljning kommer att ske inom angivna områden och redovisas offentligt på årsbasis. Kanaler för kommunikation är kommunens respektive polisens hemsidor.

Polisen ska öka synligheten av uniformerad polis i kommunen genom:

 • Trafikinsatser med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet.
 • Fotpatruller i centrala Strömstad

Insatser mot narkotikarelaterad problematik:

 • Polisen ska genomföra minst två insatser mot narkotika med syfte att minska nyrekrytering samt försvåra genomförandet av narkotikabrott. Särskilt ska beaktas brott som uppstår eller begås av och kring ungdomar.
 • Polisen ska göra skol- och fritidsgårdsbesök för att förebygga narkotikabrott under och efter skoltid.
 • Polisen kommer använda högstadiets och gymnasiets lokaler som träningslokal för hund-sök i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar

Kommunen ska:

 • Se över belysning på gång- och cykelvägar
 • Genomföra minst en trygghetsvandring
 • Undersöka möjligheterna för att starta upp någon form av nattvandrare

 

FRÅGOR, VÄND DIG TILL:

Sara Olsson
Kommunpolis
Polismyndigheten
010-56 521 92
sara-m.olsson@polisen.se

Håkan Baatz
Säkerhetssamordnare
Strömstads kommun
0526-191 03
070-514 75 04 hakan.baatz@stromstad.se

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg
Strömstads kommun
0526-19121
terese.lomgard@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-12-21, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck