HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kvalitetsberättelse

Enligt Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska en sammanhållen kvalitetsberättelse upprättas årligen.

Av kvalitetsberättelsen ska det framgå:

  • hur kvalitetsarbetet har bedrivits under kalenderåret
  • vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet
  • vilka resultat som uppnåtts

Kvalitetsberättelse 2017PDF (pdf, 403.5 kB)

kontakt

Kvalitetscontroller
Suzanne Kinghed

0526- 192 05
suzanne.kinghed@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-02-11, Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck