HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Nationella kvalitetsregister

Syftet med nationella kvalitetsregister är att säkra vårdens kvalitet. Genom att registrera uppgifter i olika register går det att utläsa vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat och vilka som inte längre bör användas.

BPSD-registret

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens syftar till att förbättra vården för personer med demenssjukdom som utvecklar olika symptom som aggressivitet, ångest och vanföreställningar. Ett strukturerat och enhetligt arbetssätt med tydliga mål för personalen gör det lättare att hitta rätt bemötande och vidta lämpliga åtgärder.

Senior Alert

Senior Alert används för att stödja och utveckla det förebyggande arbetet. Genom att arbeta förebyggande inom flera områden samtidigt (fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och inkontinensproblematik) förbättras vården och omsorgen. 

​Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistrets syfte är att förbättra vården i livets slut. I registret finns en enkät om vården under livets sista vecka som ska besvaras av vårdpersonalen. Uppgifterna sammanställs i registret och statistik kan hämtas bland annat på kommunnivå. Resultatet används i hemvårdens systematiska förbättringsarbete. 

Hur sker registreringen?

Registrering i Senior alert och BPSD-registret förutsätter att personen inte motsätter sig detta. Uppgifter kan registreras även om personen är varaktigt oförmögen att fatta beslut, så länge det inte finns anledning att anta att han/hon skulle ha motsatt sig personuppgifts-behandlingen.

kontakt

Kvalitetscontroller
Suzanne Kinghed

0526- 192 05
suzanne.kinghed@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-02-11, Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck