HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2018-10-18

Tid: 18 oktober, klockan 08.00-16:00
Plats: Strömstiernaskolan, konferensrummet

Ärendelista

Ärende nr 1

Programutbud 2019/2020 - Strömstad gymnasium

Ärende nr 2

Dokumenthanteringsplan 2018 - Barn och utbildningsnämnden

Ärende nr 3

Revidering 2018 - Delegationsordning

Ärende nr 4

Ansökningar 2018 - Folkhälsorådet

Ärende nr 5

Remiss 2018 - Samråd Fördjupad översiktsplan för Strömstad -Skee

Ärende nr 6

Förskola 2018 - övergripnde information

Ärende nr 7

Förvaltningsövergripande information 2018

Ärende nr 8

Återkoppling kontaktpolitiker 2018

Ärende nr 9

Folkhälsorådet 2018

Ärende nr 10

Skolinspektionen 2017 - Regelbunden tillsyn Strömstiernaskolan

Ärende nr 11

Verksamhetsuppföljning 2018 - Måltid och städ

Ärende nr 12

Återrapportering 2018 - Delegationsbeslut fattade av nämndens arbetsutskott eller enskild tjänsteman

Ärende nr 13

Mål och budget 2018

Ärende nr 14

Mål och budget 2019

 

kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Kerstin Karlsson
070-575 69 56

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Lisbeth Lunneryd

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck