HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2018-01-31

Plats: Kommunstyrelsens sessionssal

klockan 13:00 - 17:00

Program
13:00-14:00 hantering av ärendelistan
14:00-14:30 Internkontrollplan/Riskanalys – KS
15:00-15:15 Jämlikhetsplan
15:15-15:40 Varumärkeslöfte
15:40-16:00 Renovering Simhall
16:00-16:45 Canning avstämning
16:45- Bengt Bivrin informerar om vattenvårdsförbundet
Margareta Fredriksson rapport från folkhälsorådet


Ärende som ska vidare till KF

01 Valdistriktsindelning vid Europaparlamentsvalet 2019
02 Utredning av driftsorganisation Kultur & Fritid
03 Jämlikhetsplan
04 Godkännande stadgar Kosterstiftelsen
05 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning i området Rossö Sörbo Kroken
06 Renovering Simhall
07 Uteserveringspolicy
08 Detaljplan för Strömstad 4:23 m fl (färjeterminalen)

Ärende som beslutas av KS

09 Fyrbodals kommunalförbund delårsrapport med revisionsberättelse 30 juni 2017
10 Utse kommunal representant till Ineras programråd
11 Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen
12 Utveckling av kontaktcenter
13 Varumärke – bilden av Strömstad
14 Omfördelning av investeringsmedel hos Miljö- och bygg
15 Canning
16 Anmälningsärende

 

Ärendelista med en sammanfattning av ärendePDF


 

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck