HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2018-03-14

Plats: Kommunstyrelsens sessionssal

klockan 13:00 - 17:00


Program

13:00 -13:30 Ärenden

13:30-14:00 Blå ÖP + DP Myren Björn Richardsson

14:00-14:30 KS – Årsredovisning Carsten Sörlie och Ewa Löfgren

15:00-16:00 Kök Nicklas Faritzon och Gary Lyckell

16:00-16:30 Skatepark Kurt Dahlberg

16:30-17:00 Investeringar/Färjeläget Roland Kindslätt mfl

Ärenden

Ärende som ska vidare för beslut i KF

01 Svar på -Medborgarförslag om lokaler till HVB-boende

02 Strategi för fossiloberoende

03 Granskning av verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut

04 Kostpolicy

05 Utredning tillagningskök

06 Antagande - Detaljplan för Kv. Rönnen m fl Myrenområdet

07 Gatukostnader för kv. Rönnen m fl, MYRENOMRÅDET

Underförutsättning av beslut i KSAU på fm 14 mars.

08 Avtal investeringar – färjeläget

Underförutsättning av beslut i KSAU på fm 14 mars.

Ärende som beslutas av KS

09 Finansiering, uppsägning och nytt avtal av seniorkortsavtal för anpassning till ny lagstiftning

10 Blå översiktsplan Blå ÖP - beslut om utställning

11 Kommundirektörsinstruktion

12 Kommunernas bidragsansökan till Naturvårdsverket rörande Strandstädning 2018

13 Borgensavgift 2018 för AB Strömstadsbyggen

14 Årsredovisning KS

15 Användning av statsbidraget för ökat bostadsbyggande 2016 och 2017

16 Anmälningsärende
     Uppföljning Folkhälsoavtal
     Brottsförebyggande arbete, medborgarlöften och åtgärdsplan för 2018

 Ärendelista med en sammanfattning av ärende PDF


 

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ralf Karlsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck