HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2018-04-11

Plats: AB Strömstadsbyggen

klockan 13:00 - 17:00

Dagens program


13:00-13:30 Information fiske- Anders Olsson

13:30-14:00 Information LUPP –Terése Lomgård

14:00-14:45 Carsten Sörlie

15:15-15:45 Diana Johansson och Joel Wetterberg

16:00-16:15 Kurt Dahlberg

16:15-16:30 Maria Reinholdsson

16:30-17:00 reservtid


Ärende som ska vidare till KF

01. Organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet

02. Finansrapport 2017

03. Årsredovisning 2017

04. Utbetalning av partistöd 2018

05. Bolagsordningar för AB Strömstadsbyggen samt dess dotterbolag

06. Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

07.Revidering av ägardirektiv för Strömstad kommuns aktiebolag

08. Överföring investeringsbudget från 2017 till 2018

09. Revidering av reglemente för Tekniska nämnden, Miljö- och byggnämnden och Kommunstyrelsen

10. Upptagande av lån 2018

Beslutas av KS

11. Uppsiktsplikt AB Strömstadsbyggen 2017

12. Uppsiktsplikt AB Strömstadslokaler 2017

13. Uppsiktsplikt AB Strömstads Badanstalt 2017

14. uppsiktsplikt AB Strömstanet 2017

15. Uppsiktsplikt AB Strömstadsgaragen 2017

16. örslag till nya regler för partistöd

17. Omfördelning av investeringsmedel från projekt Centrumplan till projekt Räcke Strömsån

18. Omfördelning av investeringsmedel från projekt VA Dagvatten Seläter till projekt Vatten och avlopp Flöghult

19. Bastekärr 1:18 - Ändring av detaljplanebeteckning i detaljplanen för Vättlands verksamhetsområde

20. Parkeringsnorm för Strömstads kommun

21. Omdisponering av investeringsmedel för Räddningstjänsten

22. Årsredovisning 2017 - Strömstads kommuns förvaltade fonder

23. Anmälningsärende


 Ärendelista med en sammanfattning av ärende PDF


 

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ralf Karlsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck