HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2018-05-30

Plats: Daftö konferenscenter

klockan 08:00 - 16:00

Dagens program

08:00-09:45 Utbildning Civilt försvar med Leif Isberg

10:10-10:50 FÖP med Björn Richardsson

11:00-11:20 Delårsbokslut med Diana Johansson

11:20-12:00 Hantering av ärende

12:00-12:45 Lunch

12:45-13:30 Hantering av ärende

13:30-14:00 Varumärket

14:00-15:00 Canning

15:00- Reservtid

Ärende som ska vidare till KF

01. FÖP Nordby Svinesund - beslut om antagande

02. Reglemente Uppdragsbeskrivning för förtroendevalda

03. Förslag på ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

04. Redovisning av medborgarförslagen 2018

05. Redovisning av motioner 2018

06. Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut

07. Finansiella rapporter mars 2018

08. Delårsrapport mars 2018

09. Sof Väst Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse 2017

10. Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Miljö- och byggnämnden

11. Aktualitetsprövning av översiktsplanen

12. Riktlinje intraprenad

Beslutas av KS

13. Kommunbidrag Brottsofferjouren

14. Organisering av det brottsförebyggande arbetet

15. Bastekärr 1:18 - Ändring av detaljplanebeteckning i detaljplanen för Vättlands verksamhetsområde

16. Revidering av delegationsordning kommunstyrelsen

17. Inriktningsdokument ungdomsmottagningar

18. Strömstad 4:16 (Strömstad Camping) – Ansökan om att få köpa mark alternativt erhålla tomträtt

19. Delårsrapport mars 2018 Kommunstyrelsen

20. Fastställande av personuppgiftsbehandlingar för kommunstyrelsen

21. Uppföljning av intern kontroll 2017

22. Varumärke – bilden av Strömstad

23. Kile 2:8 (Filjestad)- ansökan om köp av del av

24. Canning – inriktningsbeslut av exploateringsprojekt

25. Anmälningsärende

 Ärendelista till KS 2018-05-30 med en sammanfattning av ärende PDF


 

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ralf Karlsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck