HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2018-08-29

Plats: Kommunstyrelsens sessionssal

klockan 13:00 - 15:30

Dagens program

13:00- 14:00 Hantering av ärende
14:00- 15:00 FÖP med Björn Richardsson
15:00- 15:30 Hantering av ärende

Ärendelista till KS 2018-08-29 med en sammanfattning av ärendePDF

Ärende som ska vidare för beslut i KF

01. Svar på- Medborgarförslag angående möjlighet till träffpunkt för teknik och motorintresserade

02. Svar på - Motion angående solskydd vid förskolor

03. VA-försörjningsplan

04. Krisinformationsplan

05. Blå översiktsplan Blå ÖP - beslut om antagande

06. Beredning nämnder och styrelser inför mandatperiod 2019-2022.

Ärende som beslutas av KS

07. Detaljplan för del av Norrkärr 1:223 Seläter Camping

08. Regionalt åtgärdsprogram för Miljömålen 2017-2020

09. Remiss från länsstyrelsen avseende regional handlingsplan för Grön infrastruktur

10. ”Ett enat Bohuslän” avsiktsförklaring kring besöksnäringen

11. Plan för Psykiskt och Socialt Omhändertagande (POSOM)

12. Källviken 1:73 ansökan om planbesked

13. Ansökan om medfinansiering av Interregprojekt Sverige/Norge –Marint Gränsforum/Skagerrak

14. Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl, Stensvik

15. Fördjupad översiktsplan Strömstad - Skee - beslut om samråd

16. Anmälningsärende

 

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ralf Karlsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck