HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2018-09-26

Plats: Kommunstyrelsens sessionssal

klockan 13:00 - 15:30

Program
13:00-13:15 Kurt Dahlberg
14:00-14:30 Canning
14:45-15:00 Stadsutveckling

Ärendelista till KS 2018-08-29 med en sammanfattning av ärendePDF

Ärende som ska vidare för beslut i KF

01. Svar på medborgarförslag om närtrafiken 

02. Svar på Medborgarförslag om caféet i Kulturhuset Skagerack 

03. Svar på Medborgarförslag om frisbeegolfbana 

04. Svar på -Motion om borttagande av busshållsplats vid nedre bron, Södra Hamngatan från Sverigedemokraterna 

05. Revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande regler 

06. Canning - förlängning av markanvisningsavtal 

Ärende som beslutas av KS

07. Omföring av medel för renovering kulturhuset Skagerack 

08. Strömstads fortsatta arbete med stadsutveckling 

09. Uppföljande granskning av IT-säkerhet 

10. Ansökan om marknyttjanderättsavtal för skateparken 

11. Fortsatt stöd för att ensamkommande ungdomar -Avtalsförlängning Crusellska 

12. Överföring av medel konst i offentlig miljö 

13. Svar på Remiss - förslag till Strategisk plan Position Väst 

14. HÅLKEDALEN 1:5, HÅLKEDALEN 1:6, HÅLKEDALEN 1:7 - ansökan om planbesked för ändring av detaljplan 1486-P147 

15. Anmälningsärende  Beslut om fortsatt arbete med avtalsskrivning - BUN § 80 2018-06-28


 

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ralf Karlsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck