HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2018-10-31

Plats: Kommunstyrelsens sessionssal

klockan 13:00 - 16:00

Program
13:10-13:30 Information Integrationsplattform.
13:30-13:45 Planbesked Medvik
13:45-14:45 Delårsbokslut - Budget
15:00-15:30 Information Varumärket
15:30-16:00 Remiss Borg hamn

Kallelse till kommunstyrelsen; länk ärendelistaPDF

Ärende som ska vidare för beslut i KF

 01. Årsplan 2019 för sammanträden och ekonomiprocesser 

 02. Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2018 

 03. Finansiella rapporter 2018 

 04. Revidering av policy för uteserveringar i Strömstad 

 05. Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 

Ärende som beslutas av KS


06. MEDVIK 1:3 m fl - ansökan om plantillstånd 

07.  Omfördelning av investeringsmedel för gång- och cykelväg utmed Myrängsvägen 

08. Remiss från Fyrbodal - Budget tillväxtmedel 2019 

09.  Remiss - Fyrbodals verksamhetsplan och budget 2019 

10. Remissvar gällande ansökan om fördjupning av farled till Borg Hamn, Fredrikstads och Hvaler kommuner (NV-06520-18) 

11. Anmälningsärende 

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ralf Karlsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck