HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2018-11-28

Plats: Kommunstyrelsens sessionssal

klockan 13:00 - 16:00

Program

13:00-13:30 Samordningsförbundet
14:00-14:30 Tilläggsavtal Canning
14:30-14:45 Integrationsplattform
15:10-15:30 Varumärke –bilden av Strömstad

Kallelse till kommunstyrelsen; länk ärendelistaPDF

Ärende som ska vidare för beslut i KF

 01. Canning tillägg till markanvisningsavtal 

 02. Svar på Medborgarförslag omen Friskare vård i Strömstad 

 03. svar på Motion om Friskare vård i Strömstad från Nya Moderaterna 

 04. Redovisning av motioner 2018 

 05. Redovisning av medborgarförslagen 2018 

06.  Revidering av Arvodesreglemente för förtroendevalda 

 07. Kommuninvest - Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse 

08.Investeringsramar och borgen för bolagen 2019 

Ärende som beslutas av KS


 09. Integrationsplattform Strömstad 

 10. Varumärke –bilden av Strömstad 

11.  Svar på -Medborgarförslag om att avsätta pengar för bevarande av kulturbyggnaderna på Nord-Långö (Alaska) 

12.  Av- och nedskrivningar av kundfordringar 2018 

 13. Anmälningsärende 

 

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ralf Karlsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck