HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2019-04-10

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
torsdag 2019-04-10 kl 13.00-17.00 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
13:00 – 13.45 Natalia Larsson och Carsten Sörlie
13:45 – 14:00 Teresé Lomgård
14:30 – 14:45 Kristin Ulfstad
14:45 – 15:00 Helene Evensen
15:00 – 15:15 Björn Richardsson
15:15 ‐ Elin Solvang och Jimmy Magnusson

Kallelse med handlingarPDF

Ärenden

Ärende som ska vidare för beslut i Kommunfullmäktige

Natalia Larsson

1. Årsredovisning 2018 ‐ Strömstads kommuns förvaltade fonder, KS/2018‐0491

Carsten Sörlie

2. Årsredovisning 2018, KS/2018‐0212

3. Finansiella rapporter 2018,KS/2018‐0258

4. Överföring investeringsbudget från 2018 till 2019, KS/2019‐0128

5. Borgensavgift 2019 för AB Strömstadsbyggen, KS/2019‐0145

6. Bevilja ansvarsfrihet för Sof Väst Årsredovisning, förvaltingsberättelse och
revisionsberättelse 2018, KS/2019‐0242

7. Svar på ‐ Motion om filter för pornografi i kommunens nät och datorer från Centerpartiet, KS/2018‐0428

Teresé Lomgård

8. Svar på ‐ Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från Nya Moderaterna, KS/2017‐0122

Ärenden att beslutas av KS

9. Närvarorätt för ersättarna i Kultur‐ och fritidsutskottet, KS/2019‐0255

Carsten Sörlie

10. Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen, KS/2019‐0233

Kristin Ulfstad

11. NORRKÄRR 1:263, NORRKÄRR 1:264 (Exploateringsområde Källviksdalen)‐
prissättning och villkor för försäljning av bostadstomter, KS/2019‐0222

Helene Evensen

12. Förfrågan från Västtrafik, planeringsunderlag inför framtida upphandling av färjetrafik, KS/2018‐0198

Björn Richardsson

13. FÖP Strömstad ‐ Skee ‐ ställningstaganden pga remissvar, KS/2007‐0037

Elin Solvang och Jimmy Magnusson

14.Detaljplan för del av Strömstad 3:13 m fl (Canningområdet, Strömstads kommun, KS/2012‐0038

15.Anmälningsärenden:


Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterare


 

Ledamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Jan Vidar Seljegren (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Helena L´Estrade (L)

Mikael Cederbratt (M)

Jörgen Molin (M)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Karla Valdivieso (MP)


 


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck