HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2019-05-29

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2019-05-29 kl 08.00-17.00 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

08:00 – 08:30 Conny Hansson

08:30 – 09:15 Helene Evensen och Kristin Ulfstad

09:15 – 09:30 Ärende 3

09:45 – 10:30 Carsten Sörlie och Carina Dalenius

10:30 – 11:00 Carsten Sörlie, Natalia Larsson

11:00 – 12:00 Strömstads Akademi

13:00 – 14:30 Ärende 10-22

14:30 – 14:45 Maria Aronsson och Terese Lomgård

14:45 – 15:00 Mona Wrethman

15:00 - Elin Solvang


Ärenden som ska beslutas av KF

 

Conny Hansson

1 Parkeringsnorm för Strömstads kommun

Helene Evensen och Kristin Ulfstad                       

2 Bostadsförsörjningsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning 2018      

3 Revidering av oljeskyddsplan                                                

Carsten Sörlie och Carina Dalenius                 

4 Revidering av långsiktiga mål

Carsten Sörlie                                                                         

5 Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2019

6 Finansiella rapporter 2019                                                     

7 Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst                    

Carsten Sörlie och Natalia Larsson

8 Årsrapport försäkringar 2018                                              

9 Information och presentation av Strömstads Akademi (Kl 11-12)

10 Svar på - Motion om namnbrickor till förtroendevalda från Liberalerna                                            

11 Svar på - Motion om att utveckla Vision 2030 med ett

jämställdhetsperspektiv från Feministiskt initiativ               

12 Svar på - Medborgarförslag om att förbjuda

Fyrverkerier                                                                                 

14 Svar på - Motion om inrättande av formella

samrådsmöten mellan Kommunstyrelsens

arbetsutskott och Kosternämnden från

Centerpartiet                                                                               

15 Svar på - Medborgarförslag om utvidgat

Fibernät                                                                                        

16 Svar på - Motion om utbildning till

presidiepositioner i Kommunfullmäktige                               

17 S var på - Motion om inrättande av blåljuskluster

vid Ringvägen 112 i Strömstad från Centerpartiet                

18 S var på - Motion om blåljuscenter från

Sverigedemokraterna                                                                

19 Svar på - Motion om fastighetsköp                                    

20 Svar på - Motion om att trygghetscertifiera

detaljplaneområdet på Canning från

Centerpartiet                                                                               

21 Redovisning av motioner 2019                             

22 Redovisning av medborgarförslag                                     

 

 

 

Ärenden som ska beslutas av KS

Maria Aronsson,Terése Lomgård

23 Remiss Agenda 2030     

Mona Wrethman

24 Revidering av taxa gällande lag om tobak och liknade produkter        

Elin Solvang                                                               

25 Komplettering av kart- och mättaxan  

26 Del av KEBAL 2:96 - ansökan om planbesked  

Carsten Sörlie

27 Budgetramar 2020

28 Anmälningsärende

 


Strömstad 2019-05-22

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareMBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck