HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2019-08-28

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2019-08-28 kl 13.00-17.00 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Program

Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
Kl 14.40-15.10 Peter Dafteryd
Kl 15.10-15.20 Helene Evensen
Kl 16.15-16.30 Tove Meyer
Kl 16:40 Terese Lomgård

1

Information från Arbetsmiljöverket kl 13-14

2


Information - Ett Enat Bohuslän kl 14.00 - 14.40

Ärenden att beslutas av KF

 

3

Peter Dafteryd

Revidering Reglemente för Krisledningsnämnden

 

4Helene Evensen

Svar på - Motion om sammanställning på samtliga föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun medverkar med bidrag, stöd och personalinsatser.

5

Svar på - Motion om att fira och uppmärksamma att demokratin fyller 100 år!

6

Svar på - Motion om landsbygdsflikar från Vänsterpartiet

7

Svar på - motion om ny högstadieskola från Vänsterpartiet

8


Svar på - motion om filter för pornografi i kommunens nät och datorer från Centerpartiet

9

Motion om folkhälsobudget

10

Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden

11


Revidering av bolagsordningen för AB Strömstadsgaragen

Ärenden som ska beslutas av KS


12

Tove Meyer

Strömstad museum 2019

13

Omdisponering av investeringsmedel för skärsläckarfordon Skee


14

Peter Dafteryd

Revidering av handlingsplan våldsbejakande extremism

15

Vägledning för lokal ISF (lokal inriktnings- och samordningsfunktion)

16

Risk- och sårbarhetsanalys avseende extraordinära händelser 2019


17

Terese Lomgård

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser 2020-2023

18


Anmälningsärenden

- Sof Väst Årsredovisning, förvaltingsberättelse och revisionsberättelse 2019


- Torghandel - reviderade försäljningstider


- Ordförandebeslut om Ridklubben


- Delegationsbeslut i ärende gällande ansökan om medel för finansiering av rådgivning inför företagsstart - Nyföretagarcentrum Väst


Strömstad 2019-08-27

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterare 


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck