HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2019-09-25

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2019-09-25 kl 15.30-19.00 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Ärenden att beslutas av kommunfullmäktige
1 Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och
Miljö- och byggnämnden, KS/2019-0491
2 Revidering av Arvodesreglemente för förtroendevalda, KS/2018-0515
3 Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) - direktanvisning för bostäder, KS/2019-0428

Ärenden att beslutas av Kommunstyrelsen
4 Del av Rådhusberget 1 - detaljplan, KS/2019-0500
5 Del av Källvik 1:73 - ansökan om planbesked, KS/2019-0550
6 Samarbete för Bohusbanan 2018, KS/2019-0484
7 Mål och Budget för Kommunstyrelsen, KS/2019-0489

Strömstad 2019-09-18

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterare


 

Ledamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Jan Vidar Seljegren (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Helena L´Estrade (L)

Mikael Cederbratt (M)

Jörgen Molin (M)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Åsa Torstensson (C)

 Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Karla Valdivieso (MP)


 


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck