HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2019-10-30

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2019-10-30 kl 10.00-17.00 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Program
10.00-10.20 Ärende 1 - Jennie Persson
10.20-11.05 Ärende 2 - Björn Kläth
11.15- Leader LAG
13.00-13.15 Ärende 4 - Kristin Ulfstad
13.15-13.30 Ärende 5 - Joakim Möller
13.30-13.45 Ärende 6 - Elin Solvang
14.00 Ärende 8-11: Carsten Sörlie och Carina Dalenius

Ärenden att beslutas av kommunstyrelsen

1 Information - En välfärdshitstoria - en framgångssaga från hemtjänsten
2 Information - digitalisering av Strömstads kommun
3 Information om Leader LAG
4 Mällby 1:16 m.fl. (Mällby gård) exploateringsprojekt för bostäder – erbjudande
om köp av del av Mällby 1:44 samt avgränsning av detaljplaneområde
5 Fortsatt stöd för att ensamkommande ungdomar i asylprocessen ska kunna bo
kvar i hemkommunen
6 Kaveldunet 1, del av Strömstad 3:13 och del av Tången 3 - ansökan om
planbesked
7 Avsiktsförklaring gällande fastigheten Strömstads sjukhus
8 Delårsrapport augusti
9 Finansiella rapporter 2019

Ärenden att beslutas av Kommunfullmäktige
10 Årsplan 2020 för sammanträden och ekonomiprocesser
11 Mål Budget 2020 samt plan 2021-2023
12 Anmälningsärende: Tekniska nämndens beslut - Förfrågan från Västtrafik,
planeringsunderlag inför framtida upphandling av färjetrafik

Strömstad 2019-10-23

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Peter Sövig (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Helena L´Estrade (L)

Mikael Cederbratt (M)

Jörgen Molin (M)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Karla Valdivieso (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck