HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunstyrelsens ärendelista
2019-11-27

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2019-11-27 kl 13.00-18.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
13.00-13.30 Info från Samordningsförbundet Väst
13.30-14.00 Maria Kvarnbäck och Helena Magnusson
14.00-14.30 Michael Olsson och Pär Höjman
14.30-15.00 Thomas Niklasson
15.00.15.10 Mats Brocker
15.10-15.30 Peter Birgersson Dafteryd
15.30-16.00 Carsten Sörlie och Natalia Larsson
16.00-16-40 Tove Meyer och Kurt Dahlberg
16.40-17.20 Helene Evensen
17.20 Mats Brocker

Ärenden att beslutas av kommunfullmäktige

1. Information från Samordningsförbundet Väst, KS/2019-0082
    Maria Kvarnbäck och Helena Magnusson 
2. Dataskyddsombudets tillsynsrapport 2019, KS/2019-0458 
    Michael Olsson och Pär Höjman 
3. Detaljplan för del av KORSNÄS 2:6 m fl, KS/2019-0172 
4. Del av Rossö 2:16 m fl - detaljplan, KS/2019-0644   
    Thomas Niklasson 
5. Strömstad kommuns arbete med mottagande, integration och
    etablering av nyanlända flyktingar från 2020, KS/2019-0511 
    Mats Brocker 
6. Förfrågan från Munkedals kommun om polisiär närvaro i norra
    Bohuslän, KS/2019-0599 
    Peter Birgersson Dafteryd
7. Offert för fördjupad stabilitetskartering av området kring
    Vettlandsälven i Skee, KS/2018-0580 
    Carsten Sörlie och Natalia Larsson 
8. Av- och nedskrivningar av kundfordringar 2019, KS/2019-0606

Ärenden att beslutas av Kommunstyrelsen

      Carsten Sörlie
9.   Begäran om justerat driftbidrag för AB Strömstads Badanstalt,
      KS/2019-0605
      Tove Meyer och Kurt Dahlberg
10. Taxor kulturverksamhet 2020, KS/2019-0610 
11. Taxor fritidsverksamhet 2020, KS/2019-0611 
12. Reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och
      arrangemang, KS/2019-0445 
      Helene Evensen
13. Svar på - Medborgarförslag om att utse och hylla olika pristagare,
      KS/2019-0104 
14. Svar på - Medborgarförslag om att stärka Strömstad kommuns
      engagemang i klimatomställningen, KS/2018-0595 
15. Svar på - Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de
      planetära gränsernas ramar, KS/2019-0100 
      Mats Brocker
16. Svar på - Medborgarförslag om utökat uppdrag för
      räddningstjänsten, KS/2018-0528 
17. Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet och
      Kommunala handikapprådet, KS/2019-0592
18. Svar på - Motion om byte av namn på "Kommunala Handikapp- och
      pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ, KS/2019-0223
19. Svar på - Medborgarförslag om färdtjänst till alla orter i Västra
      Götaland, KS/2019-0302
20. Redovisning av medborgarförslagen 2019, KS/2019-0321
21. Redovisning av motioner 2019, KS/2019-0320
22. Granskning av verkställighet och redovisning av 
      kommunfullmäktiges beslut 2019, KS/2019-0634
23. Anmälningsärende

Strömstad 2019-11-20

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Jan Vidar Seljegren (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Helena L´Estrade (L)

Mikael Cederbratt (M)

Jörgen Molin (M)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Åsa Torstensson (C)

 Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Karla Valdivieso (MP)
Text

MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck