Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2018-01-25

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2018-01-25 kl 13.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Obs tid och plats, för behandling av följande ärenden:


1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Joel Wetterberg

3. Ekonomiskt utfall – information

4. Internbudget 2018

Rolf Olausson

5. Överföring av investeringsmedel

Michael Olsson

6. Personalsituationen på förvaltningen

7. Miljö- och byggförvaltningens verksamhetsplan 2018

Karolina Berggren, Michael Olsson, Rolf Olausson, Mona Wrethman,
Elin Solvang, Ronny Andersson, Marita Lindhav och Joel Wetterberg

8. Delegationsordning för miljö- och byggnämnden

Fredrik Werling

9. Daftön 1:37 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga och sjöbod

10. Näsinge-Vässby 1:12, m fl. – ny infartsväg till bergtäkten i Näsinge - information

11. Strand 1:19 – strandskyddstillsyn

12. Öddö 2:23 - ansökan om strandskyddsdispens för sjöbod

Karin Alexandersson

13. Nord-Koster 1:214 - ansökan om tillstånd att borra efter vatten

Anna Kasurinen

14. Rossö 3:12 m.fl. - Kilen/Backeleran, bildande av naturreservat

Jimmy Magnusson

15. Del av Strömstad 3:13 m fl, Canningområdet - detaljplan

16. Del av Nyckleby 1:33 m fl - ändring av detaljplan

17. Strömstad 4:23 - detaljplan för Strömstad 4:23 m fl (färjeterminalen)

Gun Persson Klink

18. Källvik 1:73 och Norrkärr 1:50 - vägnamn på nytt planområde

19. Lommelands-Hälle 1:64 – ny belägenhetsadress

20. Strömstad 4:16, 3:13, 5:27 och Kebal 2:96 – Namnsättning av broar i Strömstads centralort

Peter Buse

21. Stare 1:132 - Beslutsförslag avseende byggsanktionsavgift

Angela Sörensson

22. Skogar 1:35 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn med tillhörande teknikbod

Nawar Ali

23. Rossö 1:162 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostad till förskola

24. Delegations- och anmälningsärenden

25. Övriga ärenden

Strömstad 2018-01-16

Bengt Bivrin

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

Miljö- och byggnämnden

Ledamöter

Ersättare

Morgan Gutke (C)

Anne-Marie Klouda (C)

Sveza Daceva Filipova (C)

Stig Carlsson (C)

Tore Lomgård (C)

Stig Johansson (L)

Åke Sundemar (L)

Andreas Nikkinen (MP)

Bengt Bivrin (MP)

Peter Nilsson (KD)

Mats Granberg (S)

Olle Westling (S)

Terry Bergqvist (S)

Christer Almén (S)

Peter Sövig (S)

Christoffer Andersson (M)

Siwert Hjalmarsson (M)

Stellan Nilsson (V)

 

Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Joel Wetterberg, controller

191 93

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Rolf Olausson, räddningschef, Räddningstjänsten

191 01

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Anna Kasurinen, miljö- och hälsoskyddsinspektör

191 48

Elin Solvang, Plan- och byggchef, Plan- och byggavd

194 77

Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd

194 69

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

193 96

Angela Sörensson, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

194 62

Nawar Ali, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

195 87

 

MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell