Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2018-02-22

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2018-02-22 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Joel Wetterberg

3. Ekonomiskt utfall – information

4. Verksamhetsberättelse 2017

Marita Lindhav

5. Aktivitetsplan för administrativa avdelningen 2018

Rolf Olausson

6. Tillsyns- och aktivitetsplan 2018

7. Avsiktsförklaring avseende förstudie om Gränslös Räddningstjänst och gemensam operativ ledning inom Fyrbodal

Mona Wrethman

8. Tillsyn och aktivitetsplan för miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2018

Fredrik Werling

9. Kungbäck S:8 - strandskyddstillsyn över förtöjningsbojar

Elin Solvang

10. Aktivitetsplan för plan- och byggavdelningen

Elin Solvang och Pär Höjman

11. Kv Rönnen m fl, Myrenområdet – detaljplan

Jimmy Magnusson

12. Del av Norrkärr 1:223 m fl, Seläter camping – detaljplan

Gun Persson Klink

13. Strömstad 3:13 (Canningområdet) - namnsättning av kvarter, gator, promenadvägar, park, torg och platser i nytt planområde

14. Del av Lilla Åseröd 2:3 m fl - vägnamn i nytt planområde

Peter Buse

15. Hällestrand 1:62- tillsyn

Marina Djakovic

16. Bränneriängen 7 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus (väderskyddad lastkaj)

17. Korsnäs 2:6 - ansökan om bygglov för vindskydd

18. Nord-Koster 1:105 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

Nawar Ali

19. Rossö 1:57 - ansökan om förhandsbesked för  nybyggnad av enbostadshus

20. Kungbäck 1:169 - tillsyn

21. Kungbäck 1:170 - tillsyn

22. Delegations- och anmälningsärenden

23. Övriga ärenden


Strömstad 2018-02-13

Bengt Bivrin

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

Miljö- och byggnämnden

Ledamöter

Ersättare

Morgan Gutke (C)

Anne-Marie Klouda (C)

Sveza Daceva Filipova (C)

Stig Carlsson (C)

Tore Lomgård (C)

Stig Johansson (L)

Åke Sundemar (L)

Andreas Nikkinen (MP)

Bengt Bivrin (MP)

Peter Nilsson (KD)

Mats Granberg (S)

Olle Westling (S)

Terry Bergqvist (S)

Christer Almén (S)

Peter Sövig (S)

Christoffer Andersson (M)

Siwert Hjalmarsson (M)

Stellan Nilsson (V)

 

Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Joel Wetterberg, controller

191 93

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Rolf Olausson, räddningschef

191 01

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Elin Solvang, Plan- och byggchef, Plan- och byggavd

194 77

Pär Höjman, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd

191 80

Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd

194 69

Gun Persson Klink, adressansvarig, Plan- och byggavd

196 82

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

193 96

Marina Djakovic, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

195 89

Nawar Ali, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

195 87

 

MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell